Ben dediğim ben değilim, sensin hep!

0
289

Ben, acıktığı zaman ekmeği..

susadığında suyu hatırlayanlar gibi olmak istemem; seni, hep gözümün önünde görmek isterim.

Ben, “kişi, sevdiği iledir” hükmüne tam inanmak isterim.. seninle, ama dâima seninle olacak derecedeki sevgiye ulaşmadıkça, yâni sana bu derece hasret çekmedikçe, kendimi, seni sevenlerin sırasına sokmam!

Ben seni, hep göz önünde görecek bir göze sâhip bulunmadığımı bilerek; seni, her nefes anacak bir vird isterim.

”Virdi olmayanın vâridi olmaz” sözünü duyduğumdan beri; işte bu yüzden, seni, kendime vird edinmek isterim.

Ben;

ölümden ve ölüm sözünden korkmam! Ama, senin ölümünden bahis açan olursa onlara Kızar, sonra da gülerim; senin, ağzına hiç yakıştırmadığın ölümle ilgili lâfları bunlar ağızlarına nasıl yakıştırıyor diye..

Ben; seni zaman zaman hatırlayıp ananlara da kızmam. Ve onlara: “burada olanı anmak; zâten vâr olanı hatırlamak hangi aklın icâbıdır” da demem. “Mâdem burada olduğunu söylüyorsun; o hâlde vazgeçelim, anmayalım” demelerinden korkarım.

Ben; kavanozdaki balı yiyorum zannıyla kavanozu yalayan kimselerden olmak istemem.

Sık sık ara verip düşünüyorsam; bunun sebebi tereddüt değildir, ağzımın gerçekten tatlanıp tatlanmadığından emîn olmak istediğim içindir.

Varsın beni farklı bilip; varsın yanlış bellesinler; buna üzülmem! Dedikodumu yapanlara:

”Ey paçalarımın çamurundan bahseden adam! Ağzının paçalarımda ne işi var?” da demem.

Ben; yolumu bulmak için hiç kimseden pusula dilenmem! Bilirim ki güneş bana yolumu göstermektedir.

Onlara, yolu da sormam; fakat, yolculara seni sormak, senden bir habercik olsun almak isterim; sırf senin ismin geçsin isterim. Yürüdüğüm yolun, beni sana ulaştıracağından şüpheye düştüğüm için değil bu soruşlar.. bu vesîle ile senin adını anmaktır.

Ben; senden bahsederken ”ben” diye cümleler kurmaktan da hoşlanmam. Fakat, çok iyi bilirsin ki:

”Ben, ben dediğim ben değilim, sensin hep!”