Hay Huy

0
264

Geçenlerde bir şâire rastladım:

–Bâzen, dedi, böyle zorlanırım.

—Ne oldu ki?

—Ne olacak;(Gelen haydan, gider huya!) Diyeceğim. Fakat, gerisi gelmiyor.

—O niye ki?

—Niye olacak; Huy kelimesine kafiye düşüremiyorum!

—Üstat! Dedim, hiç kusûra bakma, ortada iki önemli ayak var; biri HAY, biri HÛ!

Sense, (huy) kelimesine kafiye arıyorsun. Onu bulsan bile mes’eleyi yerine oturtamıyacaksın. İyisi mi, huydan vazgeç, Hû’ya odaklan! yak da düzelsin, baş da..