Cumartesi, Haziran 15, 2024
Ana SayfaAbide ŞahsiyetlerKenan RifâîHazreti Kenan Rifâî Sözleri

Hazreti Kenan Rifâî Sözleri

*Bütün renklerin birleşmesinden beyaz renk zuhur ettiği gibi, bütün seslerin birleşmesinden hâsıl olan sadâ da Hû sesidir.

*Aşkın başlangıcı tebessüm fakat nihâyeti gözyaşı ve yürek yanığıdır.

*Leylâ, Mecnun’dan başkasının gözü için kara kuru bir kadındı. Fakat Mecnun için dünyâ güzeli idi.

*Huzur, Allah’la olan kalbdedir.

*Şunu biliniz ki asıl korkulacak suç, görünen hatâlarınızdan ziyâde, kalbî günahlarınızdır.

Korkacaksanız bunlardan korkun ve çekinin. Zîra derinlerde gizli kalmış bu kötülükleri,tezine tasfiye edip temizlemezseniz, onlar bulundukları yeri kokutup, sonunda çürütürler.

*Varlığın evveli de aşktır, sonrası da aşktır.

*Herkes âşıktır, fakat herkes kendi istîdâdına göre düzdüğü bir puta, bir sevgiliye âşıktır.

*Her su denize yol arar, fakat bulabilir mi? Kimini güneş yükseklere çeker; bulut deriz.

Kimisi buluttan düşer, yağmur deriz. Kimisi ortasında kalır, göl deriz, ilh…

İşte bunun gibi, bilerek, bilmeyerek her insanın gayesi de aşktır. Fakat bir damla suyun başına gelen mâceralar gibi o da çok defâlar bu gayeye pek karışık yollardan gider.

*Her insan kendi istîdâdı yaşına uygun bir sevgiliye gönül verir. Hakîkî aşka varamayan insan yeryüzünde dâimî sûrette vücûdun zindanında kalmaya mahkûmdur.

*Her zerrede bir nur, her katrede bir zuhur vardır.

*Eğer sana bir ârifin nazarı fayda vermezse, sözünden de fayda ve tesir bekleme.

*Zulüm, bir şeyi kendi mevkîine koymamaktır.

*Karganın arkasından gidersen seni mezbeleye götürür. Bülbülün arkasından gidersen, elbette gülistana gidersin.

*Dünyâda kim neden vefâ umarsa ondan cefâ görür.

*Ne sen kimseden incin, ne kimse senden incinsin.

*Allah indinde makbûl olan amel, nefse muhâlif olanıdır.

*Hikmet o kalpten kaynar ki, onda muhabbet damarı ola!

Ken’ân Rifâî

Ken’ân Rifâî
Önceki İçerik
Sonraki İçerik
Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!