Hikmetler 10

0
212

Allah sana emrine uymayı rızık olarak verir, seni dünyâya karşı doygun kılarsa, zâhir ve bâtın nîmetlerini sende tamamlamış demektir.

*

Hakk’dan dilediğin şeylerin en hayırlısı, O’nun senden istediğidir.

*

Yerine getirilmeyen ibâdetleri gerçekleştirmek için çaba harcamamak, buna rağmen üzüntü duymak gurur göstergesidir.

*

Ârif, Hakk’a işâret ettiği zaman O’nu işâretinden kendine daha yakın bulan kimse değildir. Şuhûdunda gizlenmesi ve varlığının yok olması sebebiyle işâreti bile olmayan kimse, âriftir.

*

“Recâ”,bir amel ve ibâdetle olan dilektir. Yâni o,… ancak bir umuttur.

*

Âriflerin şânı yüce Allah’tan istedikleri şudur: kullukta tam bir doğruluk ve Rubûbiyet haklarını yerine getirmek.

*

Seni kabz hâlinde bırakmamak için bast eyledi. Sonra, kendisinden başka bir şeyle ilgilenmemen için, seni, bu iki hâlden de çıkardı.

*

Ârifler bast hâlinde iken, kabz hâlinde olmalarından daha çok korkarlar. Çünkü bast hâlinde edeb sınırlarını koruyabilenler çok azdır.

*

Nefsin, bast hâlinden hoşlanacağı şeyler çoktur. Kabz hâlinde ise nefsin hoşlanabileceği bir şey yoktur.