Hikmetler 24

2
384

Bir makamdan söz eden kişi, o makamı uzaktan gören biri olabileceği gibi; o makama ulaşmış birisi de olabilir. Bunu ancak basîret sâhipleri ayırt edebilir.

*

Yol erlerinin, kendi vâridlerinden bahsetmeleri doğru değildir. Çünkü, kalpteki tesirleri azalır ve o kimsenin Rabbi ile arasındaki edebi zedeler.

*

Sakın, halktan bir şey almak için elini uzatma! Eğer verenin gerçekte halk değil Mevlâ’n olduğunu görüyorsan, o zaman bilginin uygun gördüğü ölçüde alabilirsin.

*

Ârif, çoğu zaman, Allah’ın kendisine yeterli olduğunu bildiği için, ihtiyâcını O’na bile açmaktan utanır. Bu ihtiyâcını halka bildirmekten dolayı Hak’tan nasıl utanmasın?

*

Yapacağın iki işden hangisini yapacağına karar veremezsen nefsine ağır geleni seç! Çünkü ancak hak olan şey, nefse ağır gelir.