Hikmetler 24

2
376

Bir makamdan söz eden kişi, o makamı uzaktan gören biri olabileceği gibi; o makama ulaşmış birisi de olabilir. Bunu ancak basîret sâhipleri ayırt edebilir.

*

Yol erlerinin, kendi vâridlerinden bahsetmeleri doğru değildir. Çünkü, kalpteki tesirleri azalır ve o kimsenin Rabbi ile arasındaki edebi zedeler.

*

Sakın, halktan bir şey almak için elini uzatma! Eğer verenin gerçekte halk değil Mevlâ’n olduğunu görüyorsan, o zaman bilginin uygun gördüğü ölçüde alabilirsin.

*

Ârif, çoğu zaman, Allah’ın kendisine yeterli olduğunu bildiği için, ihtiyâcını O’na bile açmaktan utanır. Bu ihtiyâcını halka bildirmekten dolayı Hak’tan nasıl utanmasın?

*

Yapacağın iki işden hangisini yapacağına karar veremezsen nefsine ağır geleni seç! Çünkü ancak hak olan şey, nefse ağır gelir.

Önceki YazıCennet Neresi?
Sonraki YazıSefer 18
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.