İstiklâl Marşımızın Kabulü

0
296

12 Mart takvimi, bize, İstiklâl Marşı’mızın yıldönümünü müjdeliyor.

Hayâtı hakkında pek fazla bilgi sâhibi olmadığımız;

doğum ve vefat günlerinde kendisini uydurma ve baştan savma törenlerle andığımız Merhum Mehmed Akif Ersoy’un gönlünden mısrâlara dökülen Türk’ün İstiklâl Marşı, bundan yıllar önce resmen okunmaya başlanmıştı.

Bir anket yapılsa ve bugünün gençliğine sorular yöneltilse; emîniz, gerek Akif merhum ve gerekse Millî Marşımızın kabûlü ile ilgili korkunç cehâletimiz ortaya çıkardı.

Fakat, varsın çıksın, bize ne gam?

Sahte ve şişirme bir şahsiyet olmadığı; doğrudan doğruya (millî biri) olduğu..

kısacası Müslüman-Türk milletinin örnek bir ferdi olduğu, yâni mason, komünist veya benzeri gayr-ı millî mihraklarla alâkalı olmadığı için resmen de fazla îtibar görmeyen Mehmed Akif Ersoy; Türk çocuklarına nerede, hangi müfredat zenginliği ile, hangi aydın kafalarla öğretilecektir?

Böyle bir ortam, böyle bir program veyâ plân var mıdır?

Yoktur ve bu vatanın evlâtları Akif’i bilmesin, tanımasın; O’na ve onun gibilere hayranlık beslemesin diye müfredat programları böyle cılız ve yavandır; plânlar hazırlanırken Millî Şâirimiz’in bilinip sevilmesi yönünde değil, âdeta unutulması yönünde her ne varsa yapılmıştır.

Bu muâmele, neredeyse bütün vatanseverlerin, kahramanların kaderi olagelmiştir.

İşte (Bebek Katili) ne gösterilen ihtimam ve işte Güneydoğudaki şehid ve gazilerimiz!

Medyaya bakınız; yazılı veyâ görüntülü yayın organlarında hangi konularda hangi haber ve yorumlar ağırılık taşımakta, kaç haber ve makale incir çekirdeğini dolduracak önemdedir?

Bu manzara, oldum olası böyledir, el’an da böyledir.

İsterseniz 12 Mart târihli gazetelere ve televizyon kanallarına ibret için bu nazarla bir göz atın; İstiklâl Marşı’nın yıldönümüne ve Mehmed Akif’e televizyonların kaç (sâniyecik) zaman verdiğini; gazetelerin ise kaç sütun ayırdığını dehşetle ve tiksinerek göreceksiniz.

Bunlardır kendisine şerefli Türk Basını diye ünvan verenler!

Akşam sabah her türlü süprüntü şahıs ve olaya (haber) diye çarşaf çarşaf yer ve zaman ayıranlar, Türk Milleti’nin millî değerlerine kendi değerleri kadar değer verdiklerini bu hareketleriyle ilân etmiyorlar mı?

Ellerinden gelse, İstiklâl Marşı’nı bir çırpıda değiştireceklerdir.

Gelin görün ki, buna cür’et edecek derekedeki siyâsetçiler iktidar olsalar bile; Türk Milleti ve bâzılarının boğmaya beğenemediği kahraman Ordumuz, bunların karşısında dimdik durmakta devâm edecektir.

Merhum Akif’in duâsındaki gibi: (Allah, bu millete ikinci bir İstiklâl Marşı yazdırmayacaktır.)

Sözlerimizi, Mithat Cemal’in, Akif hakkındaki şu cümlesiyle son veriyoruz:

(Yüz kahramana yetecek ahlâk ve seciyesiyle sıradan bir insan gibi yaşıyor!)

Minnet duygularımızla, kendisine rahmet niyâz ediyoruz