Kuzgun, Kuzguna Varır!

0
227

(Hazret-i Şems, Mevlânâ’nın hayâtına çeşitli devrelerde girip çıkarak ve sonunda da sırlanarak, mürîdinin, mürşîdin kabuğuna yâni cismine değil ondan tecellî eden mânâya, bir başka ifâdeyle Allah’a ulaşmasını sağladı.)

Prof.R. A.Nicholson (s.17/19) (Mevlânâ Celâleddin Rûmî)


Sultan Veled, İbtidânâme isimli eserinin 259-260. sayfalarında şöyle der:

(Mü’minler) Hepsi de güzeldir, dengelidir ama değerleri birbirinden üstün. Her birinin ayrı bir durağı vardır; biri bal gibidir, öbürü şeker gibi… Biri güneşe benzer, öbürü aya; biri buyruk yürütür, sanki öbürüyse asker. Birinden sana bir hal gelir ki öbüründen yüzyıllar geçer de o hâli bulamazsın.

Bu, seni bir bakışta görür bir hâle getirir; istersen anadan doğma kör ol.

O,gözünün ağrısını ilâçla iyileştirir; buysa sana, ilâçsız iki göz bağışlar.

Bu, hasta bedenden illeti giderir; o ise Sûr üfürülmüş gibi, ölüyü diriltir.

O, kabiliyeti olanları ilâçla iyileştirir; buysa mümkün olmayanı bile kolayca yapıverir.

O, dilediğini yapar, Mesih gibi ölüye can bağışlar. Ama bu, pek nâdirdir, az bulunur; bunu yapan, Velîlere kutuplara bile kıble kesilmiştir. Bu kudret, Tebrizli Şems’de vardı; O’ndan başkaları bu çeşit yardımda bulunamadı.)


“Bir şeyin cinsinden olanı, onun aynısı bil; şeker, nereden ekşi nara benzeyecek?

Şüphe yok ki doğan, doğana eş olur; kuzgun da varır kuzgunla buluşur.”

(Sultan Veled, İbtidânâme-s.58)