Müfti Derviş Eydür

0
343

Zikr edeyin Rabb’im seni
Mevlâ’m inleyü inleyü
Derdin ile doyur beni
Mevlâ’m inleyü inleyü

Derdinle derman bulayın
Hüsnüne hayran olayın
Zâr u sergerdân kalayın
Mevlâ’m inleyü inleyü

Bakmayam dünyâ âhirne
Meyl eylemeyem vaslına
Ko gark olayın hasrete
Mevlâ’m inleyü inleyü

Şöyle Mecnûn eyle beni
Bilmeyeyin seni beni
Dost diyeyin dünü günü
Mevlâ’m inleyü inleyü

Gözlerimi giryân eyle
Ciğerimi biryân eyle
Cânım aşka kurbân eyle
Mevlâ’m inleyü inleyü

Derdinden gayrisi yokdur
Beni derdinile tut dur
Derdün bana iyilikdür
Mevlâ’m inleyü inleyü

Habîb’inin şefâ’atin
Lâyık gör bana himmetin
Doldur cana muhabbetin
Mevlâ’m inleyü inleyü

Müftî Derviş eydür ey şâh
Kabul et duamı Allah
Eyle işim âh ile vâh
Mevlâ’m inleyü inleyü

Yok eyle bu tenim canım
Helâl olsun sana kanım
Göklere boyansın ünüm
Mevlâ’m inleyü inleyü

Müfti Derviş