Pendname 7

0
237

Dört şey büyüklüğe delildir. Bu meziyetlere sâhip olan büyük adam olur.

İlme karşı hesapsız saygı göstermek, halka doğruları söylemek.

İrfan ve akıl sâhipleri, ilim ve akıl ehli olanları değerli görür.

Ey kardeş: Tam akıllı bir insan isen halka karşı tatlı dilli ol. Ekşi yüzlü acı sözlü kimselerden dostları yüz çevirirler. Düşmandan sakınmayan, sonunda ondan cefâ ve zarar görür. Düşmanı yanına yaklaştırma, ondan uzak bulunmak daha hayırlıdır. Dâima dostlarla birlikte bulun, elinden gelirse düşmanın yüzünü görmemeye çalış.

Dostlar arasında neş’eli yaşa, aklın varsa düşmandan uzak dur. Ey Oğul:

Azık yolunu ara, dedikoduları bir yana bırak!

Ey Kardeş: Dört şeyde tehlike vardır. Elinden gelirse bunlardan sakın.

Hükümdara yakınlık, kötülerle dostluk, dünya sevgisi, kadın düşkünlüğü.

Hükümdara yakın bulunmak yanan ateşe yaklaşmaktır. Yaramazlarla düşüp kalkmak canın ölümüdür.

Dünyâyı her ne kadar dıştan renkli ve nakışlı görürsen de içinde yılan gibi zehir taşır. Görünüşte güzel ve gönül çekicidir, fakat zehirleriyle canı tehlikeye koyar. Bu nakışlı yılanın ağusu öldürücüdür. Akıllı insan, ondan uzak durandır. Çocuklar gibi sarıya kırmızıya kapılma, kadınlar gibi renk ve kokuya aldanma! Dünyâ denilen âşüfte, gelin gibi süslenmiş her zaman başka bir koca istemektedir.

Bahtiyar o kimsedir ki, bu çifti tek bıraktı, ona arkasını dönerek üçten dokuza boşanma kâğıdı verdi. Çünkü bu âşüfte, önce kocasının karşısında gülen dudaklarıyla sevgi sunarken sonra onu diş yarasıyla öldüren bir vefâsızdır.