Saadetname 14

0
226

TAKLİTÇİLER HAKKINDA

Allah’ın o azîz kulları, bir harâbede gömülü bulunan hazîneye benzerler. O gizli hazîneleri ara ki bulasın.

Doktoru Allah kapısından arar bulursan, yaranın merhemini de çabuk bulursun.

Ey iddiâlı adam, iddiânın mânâsı olması lâzım; dâvâ sâhibine mânâsızlık yakışmaz.

Gülün dikenden çıktığını biliyorsun, öyleyse sen de bir şey yap. Çünkü iş, işten doğar.

Önce yol bil, sonra yol göster. Yolu görmemişsen, mürşitlik dâvâsını bırak!

Kör, körle irşâd edilmek isterse, insan istediği, gaye edindiği şeye erişmekten nasıl mes’ûd olabilir?

Eğer hakîkaten tâlipsen, bu yolun ehli olan birini dile, derdinin ortağını ara.

Din hırsızının elini ayağını öpme; senin riyâkâr olduğuna inanır.

Eğer gözün kör değilse insan olanı ara. Her lekeli ve şüpheli kimsenin eteğine yapışma!

Bu, yankesicilerle dolu pazaryerinde, herkesi hırsız bil ve eşyânı iyi sakla.

Bu mürşid geçinenlerden her birinin nefsi kötü olduğundan, hîle ile kendisini Bâyezid gibi göstermek ister.

Sen de sanırsın ki hepsi delil, hepsi mürşiddir. Tanrı’nın şerîkidirler güyâ, fakat soracak olsan, asıllarını bilmezler.