Sohbetler-Ken’an Rifâî-3

0
257

Gazetelerde yine elbise modasının değiştiği okundu:

-“Bakın şu hâle! Moda îcatçısı ile ona tâbî olan birkaç kişi çıkıyor, istedikleri değişikliği yapıyorlar ve bunların verdikleri garip kararlara bütün dünya uyuyor.

Bu ne kudrettir? Meselâ kâh etekler uzasın, kâh kısalsın! diyorlar. Bütün dünya da onların emrini bekliyor ve tatbik ediyor.

-İşte dünya ehlini arkasından sürükleyen kuvveti görün. Bu zavallıların hâli esâret değil de nedir?

-Efendim, bir hoca vaaz ederken demiş ki:

Eğer bir kimse sabah namazına kalkmak üzere yatar da sonra bu niyet ile uyuya kalırsa Cenâb-ı Hak o namazı kılınmış gibi kabul eder.

-“Eder elbet, zîra iş niyettedir. Amel niyet içinde gizlidir,(İnneme’l-a’mâlü bi’n-niyâti…) buyurur Resûlullah.

Meselâ sen bana bir hediye vermek istiyorsun. Ammâ getirirken bu hediyeyi düşürüp kırıyorsun. Mühim olan, senin niyetindir.

Onun için de ben o hediyeyi getirilmiş gibi kabul eder ve memnun olurum.

Biz kul iken böyle kabul ediyoruz da, Allah niçin kabul etmesin?

İş hulûsta samîmiyettedir. O olmadıktan sonra zâten işlediğin amelin kıymeti olmaz.

Beni evlâdım menfaati için severse memnun olur muyum hiç?”

-“Bütün bu görünen kesret, hakîkatte vahdettir. Harem-i Şerif’te binlerce insan bulunur, kimi namaz kılar, kimi zikreder, kimi Kur’an okur, kimi salât ü selâm getirir, kimi yâ Resûlallah! diye nidâ eder.

Fakat bu seslerin bir araya gelmesinden hâsıl olan sadâ, bir Hû sesidir.

Hep Hû duyulan cümlesi bir hoşça sadâdır

Ammâ ne nevâdır.

Bütün bu renklerin birleşmesinden beyaz renk zuhur ettiği gibi, bütün seslerin birleşmesinden hâsıl olan sadâ da Hû sesidir!”