Sohbetler-Ken’an Rifâî-49

0
262

Bâzı ilim sâhibi kişilerin, ilimlerini mârifete geçiremeyişleri hakkında örnek verilebilir mi?

“… İlim, her şeyi Allah’tan bilmektir. Bir küçük çocukta irâde ve muhâkeme yoktur. Onun için de aklına geleni hemen yapmak ister. Kezâ, yaşları büyüdüğü halde rûhen küçük kalmış kimseler de böyledir. Bir cıgaralarının dumanına dahi hükmedemezler. Tıpkı ayının burnuna halka takılıp oynatıldığı gibi, nefisleri de bunların burnuna halka takmış oynatmaktadır…”

Hz. Ken’an Rifâî, Sohbetler


“Hizmet şahsa değil Allah’adır” düşüncesi örnekle açıklanabilir mi?

“… Fener Rum Lisesi Müdürü’nün bir müddetten beri hasta olduğu söyleniyordu. Nihâyet Balıklı Rum Hastahânesi’ne yattığını duymuştuk:

“Bu gün müdürü ziyârete gittim. Beni görünce hem hayret hem de memnûniyet içinde: Ah efendim, buraya kadar niçin geldiniz, sizi bu ziyârete sevkeden sebep nedir? diye hem sevindi hem de hastahâneye kadar gelmiş olmama taaccüp etti (hayret etti).

Esâsen evde de hastayı yoklamaya gideceğimi söylediğim zaman îtiraz edenler olmuş: Mübârek kandil günü bu ziyârete ne lüzum var? demişlerdi.

Hastaya cevâben:

Beni buraya sevkeden insâniyet duygusudur, dedim. Öyle ya… bir kalbi memnun etmek gibi güzel şey var mıdır? Nasıl ki kalp kırmak kadar da fenâ şey yoktur.

Hıristiyan olsun, müslüman olsun, her insanın bir kalbi vardır ve kalpten de Allâh’a giden bir yol vardır. Şu halde ben o vazîfeyi Hakk’a karşı yaptım; oraya gitmekle Hakk’ı tâzim (hürmet) etmiş oldum.

Hz. Ken’an Rifâî, Sohbetler

Samîmi bir hizmet neden önemlidir?

“…Allâh’a isteyerek hizmet etmeyeni, Hak, istemeyerek kullara hizmetkâr eyler…

Hz. Ken’an Rifâî, Sohbetler


“Bu sabah Kâinat:

İnsan, hislerini saklamamalıdır, dedi. Ben de dedim ki: Dünyâda oldukça bu mümkün değildir. Zîra dünya yalancı olduğu için adamları da çaresiz onun huyuna iştirak ederler.

Sen şimdi, hoşlanmadığın bir kimseye: Ben senden hoşlanmıyorum, diyemezsin. Dostla iyi geçinmek, düşmanı idâre etmek lâzımdır. Ve iş Rasulullah Efendimiz’in buyurduğu gibi: Herkese aklının yettiği mertebeden söyle, hadîs-i şerîfine dayanmaktadır.

Hz. Ken’an Rifâî, Sohbetler


Doktor Ziyâ Cemal Bey, amcası Esat Sağay Bey’in ölüm döşeğinde kendisine söylediği şu sözleri nakletti:

– Ziyâ, efendi’nin kıymetini bil. Öpülecek el onun elidir. Hayat o. Fakat ben bunu bilinceye kadar neler çektim!

Hz. Ken’an Rifâî, Sohbetler