Sohbetler-Ken’an Rifâî-58

0
297

Başkalarının teesürüne hürmeti telkin için, cereyan eden şu vak’ayı anlattı:

-“Bu sabah bir kayık geçiyordu. İçinde olan adam oturmuş ayaklarını da denize doğru sallandırmıştı. O sırada bir vapur geçti ve dalgasından adamın ayakları ıslandı, ben de pencerede bunu görerek güldüm.

Fakat sonra kendi kendime itap ettim. Elbet bu adam ayaklarının ıslanmasından -ne kadar cüz-î de olsa hoşlanmamıştır.

Ben bir kimsenin üzüntüsüne, velev ufacık da olsa, güldüğümden dolayı müteessir oldum hatta kendi kendimi azarladım!”

Sâmiha Ayverdi, Nezihe Araz, Safiye Erol, Sofi Huri, Ken’an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık