Tarihten Ermenilerle İlgili Notlar-4

0
29

Fotoğraftaki şahıs, 1915’deki Ermeni Tehciri’ni Washington’a çarpıtarak rapor eden ABD’nin İstanbul Büyükelçisi Henry Morgenthau’dur.

İstanbul Büyükelçisi Henry Morgenthau

Ve yıl 1915: Türk Hükûmeti,”tehcir” kararı alıp, düşmanla işbirliği yapmakta olan Anadolu’daki Ermenileri Suriye ve Irak’a doğru kaydırmaya başlayınca, düşman devletlerin “katliam” propagandaları ayyuka çıktı.

Bu arada ABD hâlâ savaş dışındaydı. Amerika’yı savaşa çekebilmek için Türkiye’deki Ermenilerin topluca katledildikleri yolundaki düşman propagandası sürüp gitti.

Bu propagandaya İstanbul’daki Amerikan Büyükelçisi Morgenthau da katıldı, hattâ o savaşta müttefikimiz olan Almanlar arasından da düşman korosuna katılan oldu; Alman Papazı Lepsius gibi.

Savaş dönemi propagandası şiddetinden pek bir şey kaybetmeden sürüp gitti ve barış dönemine de taştı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Almanların Yahudilere yaptığı “soykırım” olarak adlandırılınca, sözde Ermeni katliamı da “Ermeni soykırımı” diye vaftiz edildi.

Katliam veya soykırım diye bir iddianın aslı esası olmadığı Malta sürgünleri olayında açıkça ortaya çıktığı ve belgelendiği halde, iddianın arkası kesilmedi. Propagandanın esası, tekrarmış, propagandada başarı tekrarla olurmuş. Ermeni katliam veya soykırım propagandası da hep tekrarlanır durur.

Birisine kırk defa deli derseniz, o kimse deli olduğuna inanmaya başlarmış.

Kırk kez değil, yüz yıldır tekrarlanan Ermeni katliamı iddiaları da Avrupalı ve Amerikalı insanların kafalarında iyice yer etmiş görünmektedir.

Bu iddianın aslı olmadığını söyleyenlerin sesleri ise boğulmakta, tozdan dumandan ferman okunmamaktadır. Ama biz söylemekten ve yazıp çizmekten usanmayacağız.

(*)Bilal N.ŞİMŞİR,Ermeni Meselesi,Birinci Baskı,Eylül 2005,s.139 – Bilgi Yayınevi-ANKARA