Tarihten Ermenilerle İlgili Notlar-6

0
257

(…Karakin Pastırmacıyan, Erzurum’da doğmuş, İkinci Meşrutiyet döneminde Erzurum milletvekili olarak meclise girmiş, Birinci Dünya Savaşı sırasında imparatorluğa ihânet ederek Ruslar’la işbirliğine girmişti.

Pastırmacıyan, Rus birliklerine katılarak Doğu’da işlenen Ermeni vahşetinin tertipçileri arasında yer aldı. Ermeniler, târihî vesîkaları değiştirmekte mâhir olmuşlardı. Kendi yaptıkları katliamları Müslümanlara mâl etmekten çekinmiyorlardı.

Hürriyet Gazetesi’nde çıkan bir haberde ise, yıllardır tüm dünyâya Türkler’in katlettiği Ermeniler’e âit olduğu söylenen fotoğrafın, sözde katliamdan yıllarca önce yaşamış bir Rus ressamının eseri olduğunun ortaya çıktığı bildiriliyordu.

Haberde, (Ermenilerin birçok soykırım belgesinde başköşede sergilenen ve son olarak da New York’da Ellis İsland Müzesi’nde sergilenen ’Türkler tarafından katledilmiş Ermeniler” fotoğrafının orijinal tablosu, Moskova Tzetyaov Galerisi’nde teşhir ediliyor.

Yağlıboya tablo, 19’uncu yüzyılda yaşamış Rus ressam Vasiliy Vereşçagin imzâsını taşıyor. Vereşçagin’in “Savaşın Sonuçları” adını verdiği tablo, Ermenilerin sözde soykırım yapıldığı yıl olarak gösterdiği 1915’ten 44 yıl önce 1871 yılında yapılmış. Zâten Rus ressamın 1842-1904 yılları arasında yaşadığı düşünülünce, bunun 1915’ten sonra yapılmış olması mümkün değil) deniyordu.(*)

(*)Palavra Ortaya Çıktı, Doğan ULUÇ, Nerdun Hacıoğlu, Hürriyet Gazetesi, 11 Kasım 1997.