Üç Yol

0
250

Ey azîz! Şüphe yok ki kurtuluşun üç yolu vardır. Bunları sana söyleyeyim de aklında tut.

Birincisi, Allah’dan korkmak, ikincisi helâl rızık aramaktır. Üçüncüsü de doğru yolda yürümektir.

Bu üç meziyete sâhip olan, kendini kurtarmıştır.

Ey delikanlı! Alçak gönüllülüğü âdet edinirsen bütün cihan seni sever.

Zenginler ve kuvvetliler önünde baş eğme… Eğer onlara kulluk edersen şüphesiz her şeyin elden gider.

Para için zengine meddahlık etme, bu murdarı ne yapacaksın? Zamâne zenginleri ölü kimselerdir. Ey oğul, ölülerle ne işin var? Sayısız mal ve altın topla, sonra kabirde bunların hasretini çek!