Yarın bayram, ne giyeceksin

0
212

”Yarın bayram, ne giyeceksin? dediler. Dedim ki:

Aşk şarabını yudum yudum içiren Sâkînin hil’atini! Bu elbise, fakr ve sabır hil’atidir;

bunların altında kalb bulunur. Bu kalp ile ülfet ve ünsiyet eden,bayramları ve toplumun yaptığı şamataları seyreder.

Sevgili ziyâret edilirken giyilmesi en uygun elbise, sevgili tarafından giydirilen elbisedir.(Sevgilinin huzûruna, O’nun istediği edep ve ahlâkla çıkmalıdır.)”

Ruzbârî