Pazartesi, Mayıs 27, 2024

Yeniden Doğuş

Yenilik nedir?

Gerçeğin kılık değiştirmesi!

Bizim idrâkimizde yeşeren bir fikir, bizce yenidir. Bu konudaki hakîkat, yeni çehresiyle bize şimdi görünüyordur.

İnsanoğlu, gerçekte vâr olmayan.. yâni, Allah ilminde yaratılmamış bir şeyi aslâ düşünemez.

Yenilik, nedir?

Gelişip serpilmesi murâd edilerek yaratılan insan idrâkinde, hakîkatin, yeni bir kılıkla arz-ı endâm edişidir.

Dünyâda yeni bir şey yoktur. Yeni diye adlandırılan her şey, “eskimeyen yeni”ye âit bilgi ve hünerden –devirlere göre- küçük birer pırıltıdır.

“Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeleri, haberleşme araçlarındaki yenilikleri inkâr mı ediyorsun?” diyenlere, gülerim; söylediklerimi anlamadıklarını, böylece anlarım.

Aklı yaratan Allah, onu, insana gelişebileceği en geniş mânâdaki potansiyelle vermiş, hamuruna katmıştır. Aklı; hangi çağda hangi çaptaki cevher olarak kullanacağını, insanoğlu bilemez. Esâsen, insanın en büyük problemi, aklını en doğru şekilde nasıl kullanacağını bilememektir. Dikkat edin, bugün “yenilik” olarak keşfettiği(!) bir şeye, yarın nasıl oluyor da “eski” damgasını vurabiliyor?

İnsan, doğduğu zaman, yenidir; yaşlandıkça eskir.

Fakat bu, bir zandır.

İnsana âit, yâni şeklen insana âit bir ölçü yüzünden, bu zan, gerçekmiş gibi görünür.

Bebek, dünyâya geldiği anda “yeni” sayılsa da vardı, mevcuttu. Öldükten sonra da vâr olan insan, yeni ve eski kavramlarında haklı sayılabilir mi?

Bu, bizim idrâkimizin dar sınırlarını belirleyen bir örnek sâdece..

Sen, şu anda yeni misin?

Bu suale soru işâretini koyduğum anda, tekrar yenilendin. Aynı bedende, aynı kimlikte görünsen de, her nefes eskiyorsun. Hem bedenen ve hem de rûhen gelişiyorsun. Hücrelerinin gitgide gelişmesi, çürümeye.. rûhen gelişiyorsan, o takdirde de ölümsüzlüğe doğru ilerliyorsun demektir.

İşte, “yeni” sayılabilecek şey, böylesidir.

Ruh dünyândaki gelişip serpilme için, “yeni sayılabilecek şey..” dedim. Aslında, bu da yenilik sayılmaz. Yaratılıştan gelen,aslında vâr olan bir potansiyelin ortaya çıkması, yâni “kuvveden fiile çıkması” nasıl yenilik sayılır ve nasıl bize âit bir üstünlük addedilir?

Bir gülfidanından gül goncasının fışkırıvermesinde, fidanın ne kadar rolü vardır? Gülfidanı, o goncayı dalında göstererek, kendi dilince şükretmektedir. “Güldili”nce söylersek bu,  böyledir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik
Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!