Beni, bir koyun say..

0
335

Beni, bir koyun say..

Hûd Peygamber’in

Sürüsünden bir koyun.

Ve meleyip durduğuma

bakma!

Çizdiğin hudûdun

Dışına çıkacak irâde

Bırakma bana.

Ne çizgi bana âit olsun,

Ne de irâde!

İrâdesizlerin idâresi,

Peygamber soylu

Bir “âsâ sâhibine” yaraşır.

Sürüden bir koyun olmak bahtı,

Yeter bir şeref,

Yeter bir şandır.

Arada bir meleyip durmak,

Şikâyet değil,

Sana âit olmama nişandır.