Hikmetler 7 Atâullah İskenderî

0
226

Varidi getirmesi, onunla O’na ulaşman içindir.

Seni ağyarın, O’ndan başkalarının elinden ve ‘eserler’in tutsaklığından kurtarmak için sana
varidler gönderir.

Sana varidi getirmesi, seni beden zindânından çıkarıp müşâhede mertebesine ulaştırmak
içindir.

Nûrlar; kalplerin ve esrârın binekleridir.

Zulmet nefsin askerleri, nûrlar ise kalbin askerleridir. Allah kuluna yardım dilediğinde ona
nûrların askerlerini gönderir. Zulmet ve ağyarın yardımını da ondan keser.

Nûr için keşif, kalp gözü için hüküm, kalp için yükselmek ve alçalmak vardır.

Taât ve ibâdet seni sevindirmesin. Fakat onların, sende ortaya çıkan Allah’ın ihsânı olması
nedeniyle sevin. “De ki, ‘Bunlar, Allah’ın bol nimetiyle ve rahmetiyledir.’ Buna sevinsinler. O,
onların topladıklarından daha hayrlıdır” (10/58).

Allah kendisine doğru gidenlerin ve kendisine vâsıl olanların bâzısını yaptıkları ibâdetleri
görmekten ve hâllerini müşâhede etmekten alıkoymuştur.

Nedeni şudur: O’na doğru gidenler henüz amellerinde doğruluğu, sıdkı gerçekleştirememiş; vâsıl olanlar ise O’nu müşâhedelerinden dolayı kendilerini kaybetmişlerdir.

Alçaklık ağacının dalları ancak tamah çekirdeğinden boy atar.

Hiçbir şey, seni, kuruntuların kadar sürüklememiştir.

Sâhip olmayı şiddetle istediğin şeylerin esîri, istemediğin şeylere karşı ise hürsün.

İhsan ve nîmetleriyle Allah’a yönelmeyen kimse, sınanmanın zincirleriyle O’na doğru çekilir.

Nîmetlere şükretmeyen, onların tükenmesi için uğraşmış olur.

Şükreden kimse ise onları sağlam bağlarla bağlamış olur.

Kötülük işlemeye devam ettiğin hâlde Allah’ın bağışlarının kesilmemesi seni korkutmalıdır.
Çünkü bu, senin için yavaş-yavaş helâke yaklaşmaktır. “Biz onları bilmedikleri yerden yavaş-yavaş azâba yaklaştıracağız” (68/44)

Atâullah İskenderî – Hikmetler Kitabı