Ken’an Rifâî ve Zaman

0
276

Hz. Ken’an Rifâî’nin program içine alınmış günlük hayâtında vakit mefhûmunun kıymeti, onunla temas edenlerin derhal gözüne çarpan bir keyfiyettir. Çalışması, istirâhati, âile münasebetleri, ziyâretleri, gezmesi, günün muayyen saatlerine ayrılmış olduğu için zaman mefhûmu ile lâubâli olan kimseler, eğer onunla münâsebete girişmek istiyorlara behemehal doğru işleyen bir saatin îkazlarına kulak vermeye mevbûriyet duyarlar. Mesela bir kere Nezîhe Araz’la ertesi gün saat 8:30’da buluşmak üzere sözleşiyorlar. Fakat ferdâsı gün saat 8:25’te odasının kapısını vurulup karşısında talebesini görünce:
-“Biz seninle sekiz buçukta buluşmak üzere konuşmuştuk, salonun saati vursun öyle gel,” diyor.
Gerçi bugün Nezîhe Araz günlük hayâtında hocasının istediği vâkit mefhûmunun idrâkine varmış bulunmaktadır. Fakat henüz yetişmekte olduğu o zamanlar bu kaydın kendisinde hemen hiç bulunmamasıdır ki hocasını talebesinin beş dakikalık bir ihmâli üstünde bile bu derece titizcesine alakadar olmaya mecbur etmiştir.

Ken’an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık

10259879_762470200439717_6993974522108880309_n