Sır Ehli Olsan!

0
307

Kadının biri Kâbe’yi tavâf ederken bir adam da ona bakıyordu.

Kadın dedi ki:

-Sır ehli olsan, böyle bir zamanda bana nasıl bakarsın? Fakat ne başın var ne ayağın. Böyle bir yerde kimden geri kaldığından, ne halde olduğundan bile haberin yok!

Erlikten bir nişânın olsaydı, burada böyle bir anda bir kadının havasına kapılmazdın.

Buraya ziyân etmeye değil, kâr etmeye geldin.

Bu alışverişin yapılacağı zamanda zarar etmek mi istiyorsun? Allah’tan utanmaz mısın?


Dünyâyı yaratan Allah, seni dâimâ görmededir.

Senin haberin yok ama O, her yerde seninle berâberdir.

Allah her an senin ahvâlini bilirken, sen niçin ay gibi yoldan baş çevirirsin?

Tanrı, her konakta seninleyken, O’nun kapısından başka yere adım atma!

Yolda bir adımı bile onsuz atarsan, yanıp yakılman gerektir sonra…