Sohbetler-Ken’an Rifâî-8

0
254

-Hazret-i Yûsuf’un gömleğinin kokusunu, yanında olanların duymayıp tâ uzaktan Yâkup Aleyhisselâm’ın duyması nedendir?

“Pîş-i menî der Yemenî
Der Yemenî pîş-i menî

Yâni yanımdadır Yemen’dedir. Yemen’dedir yanımdadır dendiğini bilmiyor musun?

Resûlullâh’ı niçin Ebû Cehil’ler tasdîk edemedi de, tâ uzaklardan birçok kimseler o Müslümanlık kokusunu aldılar.

Bir ehlullâhı da, meselâ yanında bulunanlar bilip anlayamaz da, tâ Bağdat’tan biri gelir, görüp anlar ve bilir.

Kezâlik Müslüman muhîtinde doğduğu halde İslâmiyet’e dudak bükenler olduğu gibi, hırıstiyan olarak doğmuş birçok kimseler de kendi istek ve talepleriyle İslâmiyet’i kabûl ederler.

İşte Müslüman sûretinde bulunan birçok kimselerin kâfir olarak Allah’ı, Peygamber’i inkâr etmeleri, o mânevî kokudan nasip alamamalarındandır.

Hakk’ın ihsânı olan bu nasîbin, nice ayrı ve uzak muhitlerin, ayrı din ve terbiye içinde yetişmiş kimselerin canlarına erişerek onları uyandırdığı, her gün bir misâl ile kendini göstermekte değil midir?”