Vakt-i Şerifler Hayr’ola-Aralık 2019

0
4

2 Aralık

Biz siyâsetle uğraşmayız, dâvâmızın esâsı siyâset değildir. Takım tutar gibi bir partiye bağlanmayız. Ancak yaptıkları icraatın memlekete faydalı olup olmadığına bakarak ona göre destekler veya desteklemekten vaz geçeriz. – Sâmiha Annemiz.


6 Aralık

Elinizde sanki bir terâzi varmış gibi düşüneceksiniz. Bir kefesinde sizin hakkınız, digerinde ise karşınızdakinin hakkı. Onları aynı seviyede tutmanız en iyi hal çâresi. Sâmiha Annemiz.


9 Aralık

Yüreğinde merhamet duygusu olmayan bir insan, ölümden daha ağır bir cezâya çarptırılmış demektir. Sâmiha Annemiz.


13 Aralık

Her şey, Hakk’ın iki kudret parmağı arasındadır. İstediği an, bir vesîle ile celâli cemâle çeviriverir. Yeter ki biz müstehak olalım. Sâmiha Annemiz.


16 Aralık

…Tevekkeli insan oğlunun kendi kendine yaptığı kötülüğü kimse onlara yapamaz denmemiştir ki bu, kendisi ile barışık olmamışların başkaları ile de geçinmelerinin mümkün olmadığıni anlatan veciz bir işâret değil de ya nedir? Sâmiha Annemiz.


17 Aralık

ŞEB-İ ARUS’UN 746’NCI YILINDA HAZRET-İ MEVLÂNA’NIN YÜCE HİMMETLERİ CÜMLENİN ÜZERİNE OLSUN İNŞAALLAH. O HİMMETE BİZLERİ LÂYIK KILSIN RABBİMİZ. “Sevgide çekilen cefâda binlerce vefâ var” buyuruyor O! Seviyorum dedin mi belâya hazır ol diyor ya büyüklerimiz; işte o sırada yâni seviyorum dediğimiz andan îtibâren geçirdiğimiz büyük ve çetin imtihan dan sonraki Allah’ın vefâsının ne büyüklükte bir mükâfat olduğu müjdesinden bahis buyuruyor. Hepimiz hisseyâb oluruz inşaallah.


27 Aralık

Gıybet etmemek, tecessüs etmemek, yalan söylememek, riyâ yapmamak hep edebin çerçevesi içine dâhildir. Benim bir kimseye yaptığım iyiliğe karşı onun kötülükle mukabele etmesinin üstünde duramam, çünkü vazîfem değildir. Hz.Ken’an Rifâî