Vakt-i Şerifler Hayr’ola – Kasım 2019

0
5

1 Kasım

Allah bizi; kendimizi haklı, karşımızdakini haksız görmek mevkiinde bırakmasın. İLHAN AYVERDİ


4 Kasım

Kusura bakma derler… Biz de deriz ki: Allah’tan, Peygamberden ve onun vârislerinden gayri kusursuz hiçbir şey ve hiçbir kimse yoktur. Mühim olan, insanın kusur görücü gözü olmamasıdır… İlhan Annemiz.


11 Kasım

Maddi şeylerde her şeyin mükemmel ve tamâmen kusursuz olmasını istemeyin, ziyankârlık etmeyin, israfta da bulunmayın. Hz.Ken’an Rifâi


15 Kasım

…Tanrı’nın eli insanların ellerinden üstündür ve Tanrı da bizim elimize “Benim elim” demiştir. Elim gökte bile hünerler göstermiştir. Ey Kur’an okuyan “inşakkal kamer” âyetini okuyuver. Sâmiha Annemiz


18 Kasım

…Hakk’ın kazâsı oku ilimsiz ve hikmetsiz atılmış değildir; eğer parmağını gözünden çekersen, bunu sen de âşikâr olarak görürsün. Gayb rüzgârı bu cihânı gâh tâmir, gâh harap eyler; senin cehlin onun hikmetine tasarruf edemeyeceği için bâri sus ve seyirci ol. Sâmiha Annemiz


22 Kasım

Ey insan! Neden şükredicilerden değilsin? İki sağlam göze mâlik olman bile kâfi saadet değil mi? – Sâmiha Annemiz.


25 Kasım

Küfrü iman, imânı küfür yerine koymayan tam müslüman olamaz. Yâni ‘ben’ demekle kendimize vücud veriyoruz; halbuki bu vücud hakikatte mevhum olduğu için onu var zannetmekle küfretmiş oluyoruz. Fakat mevhum olan varlığımızı atar da, o suret perdesinin gizlediği vâr olan asli hüviyetimizi görürsek, o zaman küfrü iman yerine koymuş oluruz. Sâmiha Annemiz.


29 Kasım

Bizi kurtaracak kuvvetin, taassubu ve cehâleti paralamış, sağlam ve tecezzi /bölünme kabul etmeyen bir iman olduğuna inanıyorum. Sâmiha Annemiz