1 Muharrem-Hicrî Yılbaşı

0
154

Cenâb-ı Hak,

Kur’ân-ı Kerîm’in, Tevbe Sûresi 36’ıncı âyetinde: “Doğrusu, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Gökleri ve yeri yarattığı günkü Allah yazısında böyle yaratmıştır. Bunlardan dördü haram aylardır.” Buyuruyor.

Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Üç Aylar’ın ilki olan Recep de haram aylardandır.

Muharrem, Hicrî takvimin ilk ayı olup, bu takvimin başlangıcıdır.

Her ne kadar Hicrî yıl, Peygamber Efendimiz’in 622 yılında Mekke’den Medîne’ye hicreti ile başlarsa da, takvim olarak kabûlü Hicret’ten 16 yıl sonra Hazret-i Ömer’in hilâfetinde, Hazret-i Ali’nin teklifi ile bir meclis tarafından benimsenmiştir.

Hazret-i Ömer’e bir gün, üzerinde günü ve yılı yazılmamış, sâdece (Şâban) ifâdesi bulunan bir mahkeme îlâmı geldi.

Hazret-i Ömer:

-“Bu Şâban ayı, içinde bulunduğumuz yıla mı, yoksa geçtiğimiz yıla mı âittir?” Diye sordu.

O sıralarda, Yemen Emîni Ya’la bin Ümeyye’den yılı, ayı ve günü yazılı evraklar gelmeye başlamıştı. Bunlar, Hz.Ömer’in çok hoşuna gitti ve Hazret-i Ali’nin teklifi ile meclis tarafından onaylandı ve yürürlüğe konulmuş oldu.

1 Muharrem, Hicrî takvime göre yeni bir yılın başlangıcıdır. Cümleye hayırlar niyâz ederiz.