Sözün kısası, günün insanı, hayat ve hürriyet kaynağı olan ölümden korktuğundan başkaları için yaşamaktan, başkalarını mesud etmekten, başkalarına güven ve sevinç duymaktan korkup kaçıyor. Onun için de, her türlü nimetin, her türlü varlık ve dirliğin yolunu kendi yoluna çevirecek kadar kendini çıldırasıya seviyor.

Fikri kendi, zikri kendi, aşkı ve şevki yine kendi olan bencil ve hodgâm insanı acaba ne yapmalı da egosunun kara ve karanlık çıkmazından kurtarıp, ona ferâgatlerin, muhabbetlerin, mürüvvetlerin ihsan ve keremlerin o leziz çeşnisini tattırmalı?

Boğaziçi’nde Târih, Sâmiha Ayverdi10411335_801663486520388_7957597017492572015_n