Gümrük Vergisi

0
66

Âli Paşa Hâriciye Nâzırı (Dışişleri Bakanı) iken Hıdiv (Vezir, Mısır Vâlilerine verilen isim) İsmâil Paşa, murassâ –inci, elmas, yâkut gibi kıymetli mücevherlerle süslenmiş) bir kılıç hediye etmişti. Kılıç, gümrükten geçirileceği zaman Rüsumât Emîni (vergilerden sorumlu kişi) Kâni Paşa:

Kılıç, gümrükten geçirileceği zaman Rüsumât Emîni (vergilerden sorumlu kişi) Kâni Paşa:

“-Kılıç, gümrük vergisi ödenmedikçe geçirilemez”, diyerek kılıcı gümrükten geçirmedi.

Âli Paşa birkaç defa not yazarak kılıcın bırakılmasını istedi.

Bunun üzerine Kâni Paşa:

“Efendim, herhangi bir eşyanın gümrükten geçmesi için gümrük vergisinin ödenmesi gerektiğine dâir işlemler, kendinizin hazırladığı… Diplomatlara imzâlattığınız ve Pâdişâhın irâdesine sunup tasdik ettirdiğiniz kanun neyi emrediyorsa ona göre uygulanmaktadır.’”

Diyerek, bildiğini yapan nâmuslu bir devlet memuru olduğunu göstermişti.