Rahmet Olsam – Nikriz İlâhi – Sâmiha Ayverdi

1
245

NİKRİZ İLÂHİ – Rahmet Olsam Serpilsem
SÖZLER : Sâmiha AYVERDİ
BESTE : R.Tekin Uğurel
UD : Semih GÜDER

Rahmet olsam serpilsem, filâna, ibn-i filâna…
Yetmiş iki millete, gök ehline, cihân içre cihâna…
Zulmet zulmet dolaşsam, şûle olup saçılsam
Bed huyluya, kem gözlüye, âsî, câni, mücrîme,
zamân içre zamâna.
Rızık olsam dağılsam, sefil, zelil, nâçâre, devrân
içre devrâne…