Sohbetler 38

0
194

Ken’an Rifâî’nin kul hakkı konusunda ne kadar titiz olduğu bilinmektedir.

“…Evde hizmet eden genç kızların istirâhatleri ve bilhassa erken yatmaları husûsunda dâimâ çok hassas ve titiz davrandığı bilinen Ken’an Rifâî, âilenin yaşlılarından bir hanımın hizmetine bakan kızın da, uyku saatinin geciktirilmemesine işaret etti ve:

-” Bu gençleri vaktinde yatırınız, çocukturlar tahammül edemezler..” dedi.

Kızın, kendisinden evvel yatmasıyla işlerinin aksayacağını ve yardıma muhtaç olduğunu nezâketle îmâ eden yaşlı hanımın:

-“Evet Efendim, ama işte Allah muhtaç etmesin..” demesi üzerine:

-“Daha fazla muhtaç etmesin, diye söylüyorum. Allah’ın gayretine dokunur diye söylüyorum ve görüyorsun ki üzülerek söylüyorum.”

Tekrar:

-Aman Efendim onlar kendileri yatmak istemiyorlar! diye cevap vermek isteyince:

-“Tekke bacısı olacaksın, bu söz altında titreyeceğine kendince işi hafifletmeye çalışıyorsun. Benim gayretime dokunan Allah’ın hayli hayli gayretine dokunacağını bilmiyor musun? Biliyorsan niçin ona göre hareket etmiyorsun?…”

Ken’an Rifâî Sohbetler

1487275_687175911325638_2012600014_n