Batı’da Ahlâk

0
58

Ball piskoposu Heinrich 1238’de öldüğü zaman, arkada değişik annelerden yirmi tâne babasız çocuk bırakmıştı.


Orta zamandaki ahlâksızlığı anlatabilmek neredeyse imkânsız denecek kadar zordur. Meselâ Nordlingen şehri belediye meclisi 1472 yılında papazların genelevlere girmesini yasaklamaya cesâret edemeyerek sâdece bütün gece orada kalmalarını yasaklayabilmişti.


Manastırlardaki râhibelerin fuhuş yapmalarını engellemek için belediyeler her yıl çeşitli tedbirler alır, yasaklar çıkarır, emirnâmeler yayınlar fakat bir türlü başa çıkamazdı.


Fransız asılzâdelerinden biriyle evlenerek Fransız Kral sarayında uzun bir ömür süren ve daha sonra hâtıralarını yayınlayan Alman prenses Lisolette von Pfalz, 21 Kasım 1720 târihinde şunları yazıyor:

“Veliaht istese, saray kadınları gidip onun ayaklarını öpecekler. Tuvaletini yaparken WC’de bile kendisini yalnız bırakmıyorlar.

Geçen gün sıkıştığı için bir grup kadının yanından ayrılmak istiyordu, onlar onu bırakmadılar ve işini orada görmesini ricâ ettiler ve bu müddet zarfında kendisini öylece seyrettiler.”


Alman prenses Lisolette von Pfalz