Hikmetler 20

0
271

Bir günah işlediğinde, bunun, Rabb’ine doğru yol almanı engelleyeceğini düşünerek üzülme, umudunu kaybetme. Çünkü işlediğin bu günah, sana takdir edilen son günah olabilir.

*

Ümit -recâ- kapılarının açılmasını istediğin zaman,Allah’dan sana gelen nîmetleri hatırla! Korku –havf—kapılarının açılmasını istediğin zaman ise,senden O’na gidenlere bak!

*

Bast gününün ışıklarında elde edemediğini Kabz gecesinin karanlığında yakalayabilirsin. “Fayda bakımından hangisi size daha yakın bilemezsiniz.”(4/11)

*

Kalpler ve sırlar, nurların doğuş yerleridir.

*

Gayb hazînelerindeki nurlar akmaya başlayınca, kalplere emânet edilen nurlar kabarıp coşmaya başlar.

Bir nur vardır, onunla Hakk’ın eserlerini keşf edersin. Bir nur da vardır ki onunla sana Hakk’ın sıfatları bildirilir.

*

Nefisler, Hakk’dan gayrı şeylerin yoğunluğu ile perdelenirler. Gönüller de bazen nurlarla perdelenir.

*

Kalplerin nurlarını zâhirî örtülerle gizlemesi; bunların ayağa düşerek değer kaybetmelerini önlemek ve şöhret bulmaktan koruyarak değerlerini yüceltmek içindir.