Mülâkatlar-1

0
286

“İnanmak ve inanılacak bir hakîkat olduğunu bilmek kadar büyük bir teselli olur mu? Îman, karanlıkta yola çıkan adamın elindeki meş’aleden farksızdır. Fakat her kul bu bahtiyarlığa erebilir mi? Eğer biz bu nasibi kazanmışsak her nefes Allah’a biraz daha yaklaşabilecek adımı atmakla Allah’a şükretmeliyiz. O’na yaklaşmak da, irâde ve tasarrufu, nefsimizin elinden alıp rûhun icâpları eline vermekle mümkün. Zîra insanoğlu hayat yolunda nefsinin peşisıra gittikçe, demin söylediğimiz gibi, ne olsa, ne derece yükselse bir hiçten ibâret.”

Sâmiha Ayverdi, Mülâkatlar

10858545_887027021317367_2793597955126882683_n