Ölüm – Ken’an Rifâî

0
269

Münîre Hanımefendi-

Ah efendim.. Vâkıa ölüm ihtiyara gence bakmaz ama; eskiden, daha vaktimiz var genciz! derdik. Halbuki şimdi yetmiş yaşıma geldim… Yine elde bir sermâye yok! dedi.

-“Mevlânâ diyor ki:” Senin alış verişin kerim olan Allah’ın sevgilileri ile oldukça senin için ümitsizlik yoktur. “Şu halde nevmid olma… Bir kimsenin müddet-i ömründe yapamadığını, Allah isterse bir anda ihsan eder; O kerimdir! Şairin dediği gibi, Allah, buz gibi eriyici ve fenâ bulucu vücûdu satın alır, buna mükâbil bir mülk-i ebedî verir ki, gözle görülmemiş, kulakla işitilmemiş ve akl u hayâle gelmemiştir.

Birkaç katre göz yaşı satın alır, onun yerine öyle bir kevser verir ki halâvetine şeker reşk çeker.

Pürsevdâ olan, ciğersuz olan âhı satın alır, onun yerine senin her âhınıa yüzlerce câh yüzlerce menfaatler ve faydalar verir. Ve âh ile me’lûf olanlara yakınlığını ve sevgisini ihsan eder.

Onun için Münîre Hanım, ümîdini kesme ve meyus olma.”

Ken’an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık,Sâmiha Ayverdi,-Safiye Erol, Nezihe Araz, Sofi Huri.