Oruçtan bahsediliyordu:

-“Oruç hakikatini bilenler için çok büyük şeydir.

Semîha Hanım:

-Oruç, Hakk’ın samediyet sıfatının tecellisidir ve Cenâb-ı Hak: En büyük ibâdet oruçtur ve orucunda karşılığı benim indimdedir, buyuruyor.

-Evet, fakat kabuğunda kalmamak şartıyle. Zâhitlerin orucu kışırdan kabuktan ibârettir. Halbuki mânâsını bilen kimse için her an oruç hâli vardır. Zâhitlerin iftarı günün sonundadır. Halbuki âşıkların iftârı ancak visalle mümkündür.

Hz. Ken’an Rifâî-Sohbetler395236_357385170948224_437562932_n