Sohbetler-Ken’an Rifâî-51

0
204

Tevekkeltü alellah ne demektir? diye tefsîri rica edilmesi üzerine:

-Nefsimi Allah’a teslim ettim. Bütün işlerimi Allah’a ısmarladım, arkamı ona dayandım. Ona tâlip olarak, ona rağbet ederek yüzümü yine ona döndürdüm. Sığınılacak necat yeri ancak ondan onadır, indirdiği Kitab’a ve gönderdiği Resûl’e îman ettim.

Ey nereye dönsem kendisine teveccüh ettiğim, zât-ı îlahînin nuruna mazhar olmuş Rasûllullah! Senin isminle Rabbim, başımı yastığa koydum ve rûhumu sana yükselttim. Nefsimi alıkoyarsan ona rahmet et, alıkoymayıp gönderirsen, sâlihlerin nefislerini muhâfaza ettiğin gibi muhâfaza ederek gönder.

Ey nûrumun nuru!Sana salât ve selâm olsun. Aynı zamanda halîfelerin Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Haydar’a da salât ve selâm olsun ve Efendimiz Fâtımatü-z Zehra’ya, Hasan ile Hüseyin’e ve onlar ile berâber bize de…ey ihsânının hudûdu olmayan Resûlullah!

Hz. Ken’an Rifâî, Sohbetler10610950_610474309069643_4038332606848530252_n