Ey Filan!

0
249

(Şiraz’lı Sâdî’nin Gülistan isimli eserinden)

Sebüktekin oğlu Sultan Mahmud’u(1) –ölümünden yüz yıl sonra- Horasan(2) hükümdarlarından biri rüyâda gördü: güyâ vücûdu tamâmiyle dökülmüş, toprak olmuştu. Sâdece gözleri, eskisi gibi, gözevinde hep dönüyor, bakıyordu. Bu rüyânın tâbirinden bütün bilge kişiler âciz kaldı. Yalnız bir derviş gelip yer öptü:

“—Saltanatı başkalarında diye hâlâ bakıyor!” dedi.

Nice ünlü kişileri yer altına gömdüler de varlıklarından yeryüzünde nişan kalmadı… Toprak, kendisine teslim ettikleri o kocamış leşi öyle bir yedi ki, sonunda kemiği bile kalmadı.

Nûşirevan’ın(3) üstünden bunca yıllar geçmişken, onun kutlu adı hayırla yaşıyor.

Ey filân, ömrü ganîmet say! “Filân kalmadı!” diye ses yükselmeden önce(4) bir hayır işle!

(1) Meşhur Gazne Hükümdarı Gazneli Mahmud. Babası Sebüktekin,Gazne’deki Alptekin hânedânı zamânında hükûmet işlerine karışmağa başlamış,sonra başa geçmiştirGazneli Mahmud ise 997’de saltanatı eline aldı.İlmi,güzel san’atları korumuş,bilginleri himâye etmiştir.Saltanatı 1030 yılında sona ermiştir.

(2) Horasan; İran’ın doğusunda, eskiden Merv, Kâbil, Herat gibi şehirleri içine alan ülke.

(3) Nûşirevan ;Adâletiyle ünlü İran hükümdarı.

(4) Filân kalmadı; Eskiden, ölenlerin minâre gibi yüksek yerlerden halka duyurulması âdetti.