Gözden Sürmeyi Çekmek

0
48

(Gözden Sürmeyi Çekmek)

Bu tâbirde geçen “sürme” kelimesinin, bir zamanlar hanımların gözlerine sürdüğü sürme ile ilgisi olmadığı gibi, söz konusu göz de hanım gözü değildir.

Mehmed Zeki PAKALIN, Tarih Deyimleri ve Terimleri

Eskiden tersânelerimizde gemi yapımında kullanılmak üzere pek çok kereste bulunurdu. Elbette bunca ahşap da dışarıda gelişi güzel bırakılmaz; üzeri örtülü göz göz ayrılmış sundurmalarda muhâfaza edilirdi. İşte bu gözlere konan kerestelere de “sürme” denirdi. “Gözden sürme çekmek” de bu kereste gözlerinden hırsızlık yapmak demekti. Bu ise hiç de kolay bir iş değildi. Çünkü tersânelerimiz çok sıkı korunan yerlerdi.

Günümüzde bir hırsızın hırsızlık derecesini anlatırken kullanılan “gözünden sürmeyi çeker” gibi deyimler, işte böylece dilimize yerleşmiştir.