Cumartesi, Haziran 15, 2024

İki Yalan İddia

Doğum Kontrolu ve Nüfus Planlaması-8.

TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) – Yine sosyalistlerden mülhem olan bir husus var: Nüfusu tahdit/sınırlandırmak/etmek. Nüfusu tahdit etmek için de menfi bir propaganda yapılmaktadır. Senelerden beri, doğum fazladır, biz bu kadar çocuğu besleyemeyiz, diyorlar.

Bir başka propaganda şöyledir: Topraklarımız son verim hâline dayandı. Tâbir, zannediyorum şöyle: Ekilebilir topraklarımızın sınırına vardık. Bu, bir hakikat değildir arkadaşlar. Türkiye’de bu sınıra varılmamıştır.

Türkiye topraklarının durumu bölge bölgedir. Benim gibi aranızda Türkiye’yi vilâyet vilâyet gezmiş arkadaşlar çoktur. Bilirsiniz ki, her bölgenin toprak durumu ayrıdır. Bir yerde sınırlara tecâvüz edilmiştir, bir yerde o sınırdan çok daha uzaktayız. Yersiz telâş uyandırılmıştır.

Plânda da bu iki husus göze çarpıyor: Biri, toprağımız tükendi! İkincisi, bu çocukları ne yapacağız?

BAŞKAN – Cümlenizi tamamlayınız Sayın Banguoğlu.

TAHSİN BANGUOĞLU(Devamla) – Hülâsa olarak Planı çarpık buluyorum. Bunu düzeltmek yine Hükûmete düşecektir. Temennî ederim ki, ilk değişiklik teklifleri Hükûmet’ten gelsin. (Alkışlar) (1)

Senato’daki bu konuşmadan tam üç yıl sonra, ülkemizde hızlı bir nüfus artışı olduğu iddiâsını ileri sürenlerin daha da telâşlandığı dikkatleri hemen çekmekte… Doğumları önleyici bir kanun çıkarılarak, bu korkunç tehlikenin(!) önlenmesi tavsiye edilmekteydi.

Hattâ hattâ bu bir tavsiye değil, ne pahasına olursa olsun gerçekleşmesi gereken bir mecburiyetti. Belirli çevreler, hep böyle yazıp çiziyorlardı.

O günlerden bu yana altmış yıl geçmiş; şimdi ülkemizin tarımdaki durumuna bakıyor ve merhum Profesör Banguoğlu’nun feryatlarında ne kadar haklı olduğunu üzülmenin çok ötesinde bir duyguyla görüyor; bu ihâneti yapan politikacıları öfkeyle hatırlıyoruz.

Türkiye, üstteki konuşmada ifâde edildiği gibi 15 yıl sonra, artık bir tarım ülkesi olmaktan çıkmış… Ayrıca sanâyi ülkesi olmayı da hâlâ başaramamıştır. Ancak, bizim konumuz sanâyileşme yahut tarım ülkesi olup olamamamız değildir.

Bu sebeple, yalnızca Sayın Banguoğlu’nun tek başına yürüttüğü bu mücâdelesinde ne kadar haklı olduğuna ve isâbetli tesbitler yaptığına dikkatinizi çekmek istedik.

Kalkınma Plânı hakkındaki görüşmeler sırasında yaptığı üstteki konuşmadan üç yıl sonra, Sayın Banguoğlu’nu gene Cumhuriyet Senatosu kürsüsünde görüyoruz. Bu sefer, üzerinde konuşulan konu, “Nüfus Plânlaması Kanunu”dur.

Bir sonraki yazımızda, bu müthiş konuşmayı paylaşacağız.

(1) Cumhuriyet Senatosu’nun 9.11.1962 târihli toplantısında, Kalkınma Plânı hakkında yapılan konuşmasından.

(2) Cumhuriyet Senatosu’nun 16.2.1965 günkü toplantı tutanaklarından.

Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!