”İnsanı iki şey helâk eder; biri nefsinin arzusuna uymak, öteki de övülmeyi sevmek” buyuran Hazret-i Ali Efendimiz, Milâdî 661 yılında Kûfe’de, bugün şehîd edilmişti.

“Ali”