Reklâm
İlâhiyât-ı Ken'an'dan Besteler Râh-ı aşkın cân imiş – Rıza Tekin Uğurel Besteleri

Râh-ı aşkın cân imiş – Rıza Tekin Uğurel Besteleri

0
286
Reklâm
Reklâm

GÜFTE : Hz. Ken’an RİFÂÎ
BESTE : R. Tekin UĞUREL

Râh-ı aşkın cân imiş

Râh-ı aşkın cân imiş sermâyesi bî iştibâh
Nefsini kurbân eden cân oldu asl-ı kıblegâh
Mushaf-ı ruhsâr-ı yârin hıfzını etsin nasîb
Her dü âlem Ken’ân’a tevfik-u te’yîd-i ilâh

Reklâm