Pazartesi, Nisan 22, 2019

Ahmak

AHMAK adamın iki nişanı vardır: Çocuklarla yoldaşlık, kadınlara düşkünlük. Yavrum! Hayatta hoşnutsuzluk, insana kötü huylardan gelir. Güzel huylu olmayanı  ölülerden say, o diri olamaz. Ayıbını yüzüne karşı söyleyen kimse, sana, karanlıktan ışığa doğru yol gösterir. Sana...

İki Soluk Arasında – Feridüddin Attar

Pâdişâhın biri, fakîrin birine kızdı; onu huzûrundan kovdu. Benim ülkemde, dedi, bir an bile durmana iznim yok! Eli boş derviş, pâdişâhın huzûrundan çıkıp, kabristana gitti, rahatça oturdu. Bunu duyan pâdişah,"A perişan adam, emretmedim mi ki; ülkemden...

Ey Akıl Sahibi

Ey akıl sâhibi! Dünyâda düşkünlüğe uğramamak için iki kimseden sakın. Önce kavgacı tabiatlı düşmandan, sonra da câhillerle dostluktan uzak dur! Kendini düşmandan uzaklaştırmakla berâber,câhil dostu da yanından ayırmaya bak. Yavrum: halka karşı sert konuşma! Onlara şiddetle...

Sakın

DÖRT huydan vazgeç ki, cehennem ateşi seni yakmasın. Sana dünyâda ömür zevki lâzımsa, öfke ve sertlikten dâima sakın! Eğer huyun, halkın ahlâkına uygun gelmiyorsa onların gidişine uyman gereklidir. Eline geçmeyen şeyler için gönlünü kanaatten ayırma,...

Lokma Ve Hak

Bir adam, evine giren hırsızı tutup ellerini sıkıca bağladı, kendisi kılıcını almaya gitti. Kılıçla kafasını kesecekti… tam o sıralarda adamın karısı, hırsıza bir parçacık ekmek verdi. Adam, kılıcını alıp gelince bir de baktı ki hırsızın elinde...

Beş Kimse 5 Şey

Beş kimsede beş şey bulunmaz. Bu öğüdü kendi öğütçünden dinle: Birincisi, sultanlarda dostluk yoktur. Erenlerin bu sözüne inan! Alçağa mürüvvet gözüyle bakma. Çirkin huylu, yücelik bulmaz! Başkalarının malına kıskançlıkla bakanın dimağına nasıl rahmet kokusu gelebilir? Çok yalan...

Düşkünlük

Kişiye hangi huylar düşkünlük getirir? Anlat dersen, bunları sana söyleyeyim: Birincisi, çağrılmadığı hâlde bir adamın sinek gibi herkesin sofrasına konması. Çağrılmadan misâfirliğe giden, halk nazarında bayağı, düşkün ve sürgündür. İkincisi, bir câhilin, halkın başına geçmesi ve...

Ahmaklık

Ahmaklığın dört alâmeti vardır. Sana söyleyeyim de öğrenesin. Kendi ayıbını görmeyip de başkalarının kusûrunu aramak. Gönlüne cimrilik tohumu saçtığı hâlde cömertlik ummak. Huyu ile halkı hoşnud etmeyen kimsenin Allah kapısında hiçbir değeri yoktur. Âdeti huysuzluk olanın işi...

Sır Ehli Olsan

Kadının biri Kâbe’yi tavâf ederken bir adam da ona bakıyordu. Kadın dedi ki: —Sır ehli olsan, böyle bir zamanda bana nasıl bakarsın? Fakat ne başın var ne ayağın. Böyle bir yerde kimden geri kaldığından, ne halde...

Üç Şey

Dünyâda üç şeyi âdet edinenler, cihanda bahtiyar ve tâlihli olurlar. Başa kakmadan hayır işleyen, kendini Allah’ın rahmetine lâyık kılar. Dâima başkalarının kusûrunu gören, bir gün rüsvaylık içinde ağız açamaz olur. Her kimi uygunsuz yolda görürsen...

SİTEDEN SEÇMECELER