Cumartesi, Haziran 6, 2020
ebru

İki Soluk Arasında – Feridüddin Attar

Pâdişâhın biri, fakîrin birine kızdı; onu huzûrundan kovdu. Benim ülkemde, dedi, bir an bile durmana iznim yok! Eli boş derviş, pâdişâhın huzûrundan çıkıp, kabristana gitti,...

Lokma Ve Hak

Bir adam, evine giren hırsızı tutup ellerini sıkıca bağladı, kendisi kılıcını almaya gitti. Kılıçla kafasını kesecekti… tam o sıralarda adamın karısı, hırsıza bir parçacık ekmek...

Ey Akıl Sahibi

Ey akıl sâhibi! Dünyâda düşkünlüğe uğramamak için iki kimseden sakın. Önce kavgacı tabiatlı düşmandan, sonra da câhillerle dostluktan uzak dur! Kendini düşmandan uzaklaştırmakla berâber,câhil dostu...

Sakın

DÖRT huydan vazgeç ki, cehennem ateşi seni yakmasın. Sana dünyâda ömür zevki lâzımsa, öfke ve sertlikten dâima sakın! Eğer huyun, halkın ahlâkına uygun gelmiyorsa onların...

Beş Kimse 5 Şey

Beş kimsede beş şey bulunmaz. Bu öğüdü kendi öğütçünden dinle: Birincisi, sultanlarda dostluk yoktur. Erenlerin bu sözüne inan! Alçağa mürüvvet gözüyle bakma. Çirkin huylu, yücelik bulmaz! Başkalarının...

Düşkünlük

Kişiye hangi huylar düşkünlük getirir? Anlat dersen, bunları sana söyleyeyim: Birincisi, çağrılmadığı hâlde bir adamın sinek gibi herkesin sofrasına konması. Çağrılmadan misâfirliğe giden, halk nazarında...

Sır Ehli Olsan

Kadının biri Kâbe’yi tavâf ederken bir adam da ona bakıyordu. Kadın dedi ki: —Sır ehli olsan, böyle bir zamanda bana nasıl bakarsın? Fakat ne başın var...

Ahmaklık

Ahmaklığın dört alâmeti vardır. Sana söyleyeyim de öğrenesin. Kendi ayıbını görmeyip de başkalarının kusûrunu aramak. Gönlüne cimrilik tohumu saçtığı hâlde cömertlik ummak. Huyu ile halkı hoşnud...

Can Yoldaşı – Feridüddin Attar

Ey oğul, eğer adâlet ve ihsânından haberin varsa, dâimâ Allah’ı an. Geceyle gündüzü, O’nu anmakla geçir… Gaflette geçirme! Allah zikri, bu rûhun gıdâsı; bu yaralı...

Üç Şey

Dünyâda üç şeyi âdet edinenler, cihanda bahtiyar ve tâlihli olurlar. Başa kakmadan hayır işleyen, kendini Allah’ın rahmetine lâyık kılar. Dâima başkalarının kusûrunu gören, bir gün...

SİTEDEN SEÇMECELER