Hikmetler 13

0
239

İki nîmet vardır ki hiçbir varlık bunların dışında kalmamıştır: Îcad ve imdat nîmetleri!

*

İlk olarak seni yaratmakla –îcadla–,ikinci olarak da varlığını sürdürebilmen için peşpeşe yardım elini uzatmakla –imdatla—seni nîmetlendirdi.

*

Sendeki yoksulluk zâtîdir. Sebeplerin gelişi, sende gizli olan yoksulluğu hatırlatmak içindir.

*

Vakitlerin en hayırlısı, kendinde yoksulluğun şuûruna vardığın ve sendeki zillete geri çevrildiğin vakittir.

*

Seni yaratıklarından uzaklaştırdığı zaman bil ki, sana dostluğunun kapısını açmak istiyor.

*

İstemek için dilini çözdüğünde sana vermek istiyor demektir.

*

Ârif, Allah’a muhtaçlığı hiçbir zaman eksilmeyen, karârı da Allah’dan başkasıyla olmayandır.