Hikmetler 15

0
228

Vird’i ancak bilgisizler küçük görür.”Vârid”e gelince o,âhiret yurdunda da varlığını sürdürür. Vird, bu dünyânın toparlanıp gitmesiyle son bulur. Öyleyse, öncelikle özen gösterilmesi gereken, varlığında halefi olmayandır. Vird’i, senden isteyen O’dur. Vâridi ise, sen O’ndan istemektesin. Senin O’ndan istediğin nerede, O’nun senden istediği nerede?

*

Gaafil, sabahladığında; o gün ne yapacağını, akıllı ise Allah’ın kendisine ne yaptıracağını düşünür.

*

Âbid ve zâhitler, her şeyin kendilerini Allah’tan alı koyacağını zannettikleri için bu şeylere karşı yabancılaştılar. Eğer her şeyde O’nu görebilselerdi,

hiçbir şeyden uzaklaşmaları gerekmezdi.

*

Senin, O’nu görmeden edemeyeceğini bildiği için, sana kendinden zuhûr eden/ortaya çıkan şeyleri gösterdi.

*

Sende, yapında usanç olduğunu bildiğinden, ibâdetleri çeşit çeşit kıldı. Bâzı konulardaki düşkünlüğünü bildiği için de kimi vakitlerde ibâdet etmeyi sana yasakladı. Ki, söz gelişi namazı sırf namaz kılmış olmak için değil; bütün varlığınla kılasın. Her namaz kılan, gerçek anlamda namaz kılmış olmaz.