Pazar, Şubat 24, 2019

Be ya Hu!

Celâliyle zâhir olsa, bu da geçer be yâ hu… Cemâliyle âyan olsa, bu da geçer de yâ hu… Bî karardır felek, daim döner durmaz bir an, Dursa bir an, ne yer kalır ne gök kalır be yâ...

NalbantName

Kitap yürütmez, güzel sevmez demişler Eylemişler nalbanta bühtân bühtân üstüne Doğru söz nedir bilmez, tek ayak üstünde Milyarlarca söyler yalân yalân üstüne Bazen giyer bikini, monokini, yokini Bazen de giyer fistân fistân üstüne Fareli Köy’ün yazarıdır ol âdem Her gün yazar...

Cuma

Günlerden cum'a bugün, Sîneler coşkun bugün, Camiler mü'min dolsun, En mübârek gün bugün. Resûl minbere çıktı, Ümmeti kulak kesti. Çehresi güller açtı, En mübârek gün bugün. Lokma, nasîbimizdir; Amel, niyetimizdir; Cuma, vahdetimizdir; En mübârek gün bugün. Neyzen Cüneyt AYDIN

Hüsn ü Hat

Kâğıtlar âherlenir, Üzeri mührelenir, Mürekkep tokmaklanır, Hüsn-ü hat olmak için. Kamış kalem açılır, Makta’ya yatırılır, Ucuna şak açılır, Hüsnü Hat olmak için. Sülüs Kur'ân’ı yazar, Dîvânî, fermân yazar; Tâlik, Mevlânâ yazar; Hüsn-ü hat olmak için.   Elif, Allah'ı anar; Vav gelir, firkât gider; Hattat, hakîkât yazar; Hüsnü Hat olmak için.   Âyine...

Şehit Öğretmen Mehmet FİDAN

-PKK tarafından şehid edilen Öğretmen Mehmet FİDAN’ın aziz hâtırasına- Ben, Mehmed Öğretmen! Vefâkâr meslektaşlarım 24 Kasım’ı Uzaklarda bir yerlerde kutluyorum, Uzaklarda bir yerlerde ağlıyorum. Ne yazık ki Bu 24 Kasım’da Sizlerle olamıyacağım.   Yollarını aşındıramadığım okulum Sana bir vedâ bile edemedim Kara tahtam, üzgünüm Ne yazık ki sana...

Er Meydanı

Şu yeryüzü er meydanı Gönül sevmez her meydanı Yüreksize yorgan döşek, Koç yiğide ver meydanı. Başbuğlar tuğ kaldıranda, Atlar dizgin dolduranda, Malazgirt’te, Çaldıran’da Sakarya’da gör meydanı. Kaytan bıyık bura bura Gakkoş, Dadaş sıra sıra Elaziz’de Çay’da Çıra, Erzurum’da bar meydanı. Ey içi boş, dışı süslü! Eli kirli,...

Hazer Kıl!

Hazer kıl kırma kalbin kimsenin cânını incitme Esir-i gurbet-i nâlân olan insânı incitme Tarîk-i ışkda bi-çâreyi hicrânı incitme Sabır kıl her belâya hâne-yi Rahmân'ı incitme Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme Günahkâr olma Fahr-i Âlem-i zî-şânı incitme Elin çek...

Bayram Olur

Mevlâ bizi afvede Gör ne güzel ıyd olur Cürm ü hatalar gide Bayram o bayram olur Merhamet ede Rahîm Dermanı ver Hakîm Lûtfede lûtf-i Kadîm Bayram o bayram olur Feyz-i mehabbet-i Hak Nur-i hidâyet siyak Cennet-i â’lâ durak Bayram o bayram olur Hakk’ı seven merd-i şîr Kalbi...

Sen

Sen, aşkımı kendine çektin! Ben, kendi odamda uyuyordum; Sen beni uyandırdın; Hem de bana sesinle vurarak Uyandırdın!   Ben, bu cihan deryâsının Derinliklerinde boğuluyordum, Sen beni kurtardın; Beni, Tutup kaldırarak!   Bir tek sözle ve İkinci bir lâfa lüzum kalmadan Sen bana, bütün bağlarımı Koparttırdın!   Kebîr diyor ki: ‘’Sen, Gönlünle Benim gönlümü Birleştirdin!’’ KEBÎR

Ey Kul!

Ey kul, Beni Nerede arıyorsun? İşte, Ben tâ yanındayım. Ben, ne Hind mâbedindeyim, Ne de câmide; Ben, ne Kâbe’deyim Ne de Kailash’ta(1) Ben, ne âyin ve merâsimdeyim Ne Yoga’da(2) ve ne de Terk ve ferâgatta. Eğer sen gerçek arayıcı isen Beni derhâl görürsün; Bana bir tek lâhzada kavuşursun. Kebîr...

SİTEDEN SEÇMECELER