Cuma, Ekim 18, 2019

Hüsn ü Hat

Kâğıtlar âherlenir, Üzeri mührelenir, Mürekkep tokmaklanır, Hüsn-ü hat olmak için. Kamış kalem açılır, Makta’ya yatırılır, Ucuna şak açılır, Hüsnü Hat olmak için. Sülüs Kur’ân’ı yazar, Dîvânî, fermân yazar; Tâlik, Mevlânâ yazar; Hüsn-ü hat olmak için. Elif,...
şehit mehmet fidan

Şehit Öğretmen Mehmet FİDAN

1971 yılında Kütahya ili Simav ilçesinde doğan ve bekâr olan Mehmet FİDAN'ın babası Haşim, annesi Hamide'dir. Denizli Eğitim Yüksekokulu mezunu olan Mehmet FİDAN, Diyarbakır ili...

Siz Bir Taraf

Ey Muâvîler ümmeti vey düsmen-i Muhammedî ; Siz küfrânî, biz şükrânî ; siz bir taraf, biz bir taraf. Sizler tugyânî milleti, bizler Muhammed ümmeti, Siz Mervanî, biz...

Er Meydanı

Meydan Şiiri Şu yeryüzü er meydanı Gönül sevmez her meydanı Yüreksize yorgan döşek, Koç yiğite ver meydanı. Başbuğlar tuğ kaldıranda, Atlar dizgin dolduranda, Malazgirt'te, Çaldıran'da Sakarya'da gör meydanı. Kaytan bıyık bura bura Gakkoş, Dadaş...

Hazer Kıl!

Hazer kıl kırma kalbin kimsenin cânını incitme Esir-i gurbet-i nâlân olan insânı incitme Tarîk-i ışkda bi-çâreyi hicrânı incitme Sabır kıl her belâya hâne-yi Rahmân'ı incitme Felekde hâsılı insan...

Bayram Olur

Mevlâ bizi afvede Gör ne güzel ıyd olur Cürm ü hatalar gide Bayram o bayram olur Merhamet ede Rahîm Dermanı ver Hakîm Lûtfede lûtf-i Kadîm Bayram o bayram olur Feyz-i mehabbet-i Hak Nur-i...

Sen

Sen, aşkımı kendine çektin! Ben, kendi odamda uyuyordum; Sen beni uyandırdın; Hem de bana sesinle vurarak Uyandırdın! Ben, bu cihan deryâsının Derinliklerinde boğuluyordum, Sen beni kurtardın; Beni, Tutup kaldırarak! Bir tek sözle ve İkinci bir...

Ey Kul!

Ey kul, Beni Nerede arıyorsun? İşte, Ben tâ yanındayım. Ben, ne Hind mâbedindeyim, Ne de câmide; Ben, ne Kâbe’deyim Ne de Kailash’ta(1) Ben, ne âyin ve merâsimdeyim Ne Yoga’da(2) ve ne de Terk ve ferâgatta. Eğer...

Kebir’den

EFENDİM’e mülâkî olmak ne müşkül iş! Yağmur kuşu, Yağmur hasretinden figan eyler; İştiyâkından ölecek hâle gelir, Ancak, yağmurdan gayrı Hiçbir suyu içmez! Mûsıkî aşkının cezb ettiği geyik İleri doğru koşar; Mûsıkî nağmelerini...

Efendim

EFENDİM, kendini gizler Ve Efendim, kendini Şaşılacak derecede açığa vurur. EFENDİM, çevremi Güçlüklerle sarmıştır Ve Efendim, Benim kusurlarımı perdelemiştir. EFENDİM bana, elem sözleri de Zevk sözleri de getirir Ve bunların kavgasını Bizzat halleder. Ben, bedenimi...

SİTEDEN SEÇMECELER