Çarşamba, Mayıs 22, 2019
Ana Sayfa Kütahya Mevlevîhânesi

Kütahya Mevlevîhânesi

Şu anda ibâdethâne olarak hizmet veren ve halk arasında Dönenler Câmii olarak adlandırılan; kültür ve san’at târihi açısından çok büyük önem arzeden Kütahya Ergûniye Mevlevîhânesi için öncelikli düşüncemiz; buranın yeniden Mevlevîhâne olarak kullanıma açılması olmalıdır.

Kütahya Ergûniye Mevlevîhânesi 2

Esrar Dede’nin Tezkîre-i Şuarâ-i Mevlevîyye ve Sâkıp Dede'nin Sefine-i Nefîse-i Mevlevîyye adlı eserlerinde kendisi hakkında geniş bilgi bulunan Celâleddin Ergun Çelebi, Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hatun ile Germiyan Beyliği’nin kurucusu Yakup Bey’in...

Kütahya Ergûniye Mevlevîhânesi 1

Sultan Veled, bir gazelinde Kütahya’yı ve Kütahya’nın insanını metheder. Bu şiirin günümüz Türkçesi ile mânâsı, yaklaşık şöyledir: (Kütahya gibi bir şehir olmaz.Ne mutlu Kütahya’da bir ay oturana. Tâlihi olup...

Kütahya Mevlevîhânesi ile ilgili Açık Mektup

Şu anda ibâdethâne olarak hizmet veren ve halk arasında Dönenler Câmisi olarak adlandırılan; kültür ve san’at târihi açısından çok büyük önem arzeden Kütahya Ergûniye Mevlevîhânesi için öncelikli düşüncemiz; buranın yeniden Mevlevîhâne olarak...

SİTEDEN SEÇMECELER