Vakt-i Şerifler Hayr’ola – Haziran 2020

0
10

1 Haziran 2020

(Oğlum, gönül gözü perdeli olanlar, kalp sâhiplerinin sözünü anlayamaz, şaşarlar. Bu şaşkınlık onları çok defa inkâra saptırır. Nasıl ki Cenâb-ı Hak onların bu durumunu anlatmak isterken şöyle buyurur: “Bu sözlere şaşıyor musunuz?”) – Hz. Pîr Seyyid Ahmed’er-Rifâî.


5 Haziran 2020

(Allah’tan korkan, insanlardan korkmaz. Eğer îmânımı ve millî heyecânımı satırlara koyabilmişsem, bu, hesâbını kula değil, Hakkâ vermek inanç ve anlayışının ifâdelenmiş olmasındandır. Doğru bildiğimi söylemek doğruluğundan beni de kimseyi de Allah ayırmasın.) – Sâmiha Annemiz.


8 Haziran 2020

(Muhâfazakârlık, bir yere demir atıp kalmak değil, değerlerimizi bugüne taşımaktır.)(… Medeniyetler de tekâmül eder. Rönesans durup kaldı mı? Hayır. Antik kök durmakla berâber her gün rönesans oluyor. Fakat Tanzîmat geçmişimizi kopardı attı. Yerine de bir şey getiremedi. Çünkü keni kendini inkâr etti.) – Sâmiha Annemiz.


19 Haziran 2020

Yarın imtihana girecek evlâtlara Cenâb-ı Hak’dan haklarında hayırlı olacak netîceler lûtuf buyursun niyâzıyla… Sâmiha Annemiz şöyle diyorlar: (İstikamet demek, Allah’dan başka talep ihtiyar etmemek demektir. İstikamet için de ilim ve amel lâzımdır… Dünyâ, seni Allah’dan alıkoyan her şey demektir. Dünyâya meyl-i muhabbet sebeb-i helâktir.)


22 Haziran 2020

(Dünyâ da âhiret de taayyündür, yâni gelip geçicidir. Biz falandan filândan diyoruz amma değil, kendi hevesi beyânındandır. Mâmâfih beşeriz oğlum. Onun için beşere has hatâlar her zaman yapılabilir. Bunları pek nazar-ı îtibâra almamalı. Aslında Allah’ın affetmediği iki şey vardır. Biri Allah’a şirk koşmak; ben yaptım, ben çizdim, ben kazandım gibi… Allah’ın hâşâ önüne geçmek; diğeri de kul hakkı..) – Sâmiha Annemiz.


26 Haziran 2020

(Sizlere çok iş düşüyor… Sizler, kolları sıvamanız lâzım. Evvelâ âileyi kurtarmak lâzım. Âilede kadın çok mühimdir. Çocuk 4 yaşına kadar ne alırsa alıyor. Târık Ağabeyinizin kızı Hilâl iki yaşında idi. Sofradan ekmek düştü. Atladı sandalyeden, aldı, öptü başına koydu. Bunu anasının karnında öğrenmedi ya, anne babasından gördü. Ben, ne öğrendimse çocukken annemin – babamın konuşmalarından, hareketlerinden öğrendim. Bizim tutumumuz, davranışlarımız, yaptıklarımız başkalarına karşı kitap okumaktan daha müessir.) – Sâmiha Annemiz.


29 Haziran 2020

(…Pâdişah ölünceye kadar kendini hem hükümdar hem de halîfe olarak kabul etti. İstifa etmedi. Memleketi terk edişi de kendi arzusu ile oldu. Târihî bir hakîkat olarak bilinen gerçek, daha İstiklâl Harbi başlamadan Sultan Vahideddin’in yâverlerinden olan Mustafa Kemal Paşa’yı, Anadolu’daki mukavemet çetelerini birleştirip, düşmana karşı muntazam bir ordu teşkîl etmek üzere vazîfelendirip göndermesi ve kendisine her türlü yardımı yapacağını vaad etmiş olmaıdır.

Burada dikkate şâyan olan bir gerçek de, pâdişâhın, Mustafa Kemal Paşa’nın eline bir ferman da verip, Türk milletini, kendi adına Mustafa Kemal Paşa’nın emri altında birleşmeye dâvet etmiş olmasıdır. Onun için, Türk milletiin el ele vermesinde, pâdişâhın fermânının büyük tesîri olmuştur…) Sâmiha Annemiz.(Üç Günlük Dünya İçin, s.86-90)