Çarşamba, Nisan 24, 2019
Ana Sayfa Saadetnâme

Saadetnâme

Nâsırı Hüsrev’in Saadetnâme isimli eserinden alınmıştır.

Saadetname 18

Tefeci, cehennemliktir. Cennetten nasıl nasip alır? Fâiz alan kimse, Allah’ın kulları indinde küçülür. Tefeciye nazaran, köpeğin bile değeri büyüktür. Tefeciden îman beklenir mi?Fâiz parasıyla alınan ekmeği yedikçe,canı gider. Kendi varlık ve gurur içinde olduğu halde, fukarânın ocağını...

Saadetname 17

Hiçbir zaman, sondan görme zenginden borç para alma; zîra sonradan rezâlet ve kavga çıkarır. Pâdişah bile olsan, rehinsiz para verme; çünkü geri istediğin zaman sana düşman olur. Alacağını hatırlattığında, bir defâ kırgınlık çıkar. Hâlbuki onu...

Saadetname 16

Dostu,düşmandan ayırmak lâzım. Çünkü bunu yapmak, iyi bir şeydir. Düşman tabiatlı bir insan nasıl dost olur? Dostluğun çekirdeği kabuksuzdur. Sana candan bağlı olan bir köpek, sana kızgın olan bir dosttan daha iyidir. Çiçeksiz bahçenin zevki olmadığı...

Saadetname 15

VEFÂKÂRLIK Ey gönül! Elinden gelirse bir dost, bir arkadaş iste. Fakat bu öyle bir dost olmalı ki, uğruna canını verebilesin. Hangi dost, dostuyla öğünür; İş başa düşünce canını dostu uğruna severek fedâ eder? Akıllı ve içindeki düğümleri...

Saadetname 14

TAKLİTÇİLER HAKKINDA Allah’ın o azîz kulları, bir harâbede gömülü bulunan hazîneye benzerler. O gizli hazîneleri ara ki bulasın. Doktoru Allah kapısından arar bulursan, yaranın merhemini de çabuk bulursun. Ey iddiâlı adam, iddiânın mânâsı olması lâzım; dâvâ sâhibine...

Saadetname 13

Harâbat köşesinde ne olduğunu biliyor musun? Rindler’in Allah’a niyazları. Yolu gören deliller meskenet tahtının pâdişahlarıdır. Her biri kendisine fukarâ adını vermiş, iki âleme de birer tekme atmıştır. Eğer onlara her iki âlem de gösterilecek olsa, onlar bakışlarını...

Saadetname 12

Fakr yolu -nefsinden yana fakirlik yolu- sâlim bir yoldur. Kötülükten uzak ve yerilmekten esirgenmiştir. Büyükleneceğin yerde, alçak gönüllü ol! Bu yola ayak uydurursan başardın gitti demektir. Allah adamı isen, mert adamlar gibi hareket et! İkiyüzlülüğü ve riyâkârlığı...

Saadetname 11

Bu ölümlü dünyâda iki günlük ömrün var, huyunu ve yaşayışını düzeltsene! Her girdiğin işde ipin ucunu sıkı tut. Bir defâ bile dizginleri elinden bırakma! Bir yere gireceğin zaman, oradan nasıl çıkacağını da düşün. Hangi işe girişmek...

Saadetname 10

BİLGİSİZ HAKKINDA O,sözünü bilen akıllı kişi:"Bilgisiz adamın arkadaşlığından yüz çevir" diye ne güzel söylemiş. Bilgisizle dikilen samîmiyet ağacı, meyve vermez ve bilgisizin getireceği huzur da baş ağrıtmaktan başka bir işe yaramaz. Bilgisiz, sana fayda vermek istese bile...

Saadetname 9

Saadet, akıllı kişilerle görüşüp konuşmadadır. Bilgisizin vereceği fayda, zararın ta kendisidir. Bilginlerle bir an yaşamak dünyâya bedeldir. Yüz bilgisizin başı bir ekmeğe değmez. Bir mumdan ışık alan mum gibi, bilgisizler de bilginlerden bilgi kazanırlar. Bilginle arkadaşlığını kesme;...

SİTEDEN SEÇMECELER