Pazar, Mayıs 19, 2019

Kendine Gel!

Dağ eteğinde yılda kırk gün yumurtlayan bir kuş vardı. Yeri Şam sınırındaydı; yumurtalarına da hiç mukayyet olmazdı. Kırk gün içinde bir hayli yumurta yumurtlar, sonra halkın gözünden kaybolup giderdi. Yoldan bir yabancı kuş gelir, o yumurtaların üstüne...

Dervişin Dileği

Birisi, o naz ehli erden sordu da dedi ki:"Yâhû, bu yolda dileğin ne?" Derviş, şöyle cevap verdi: "Şu dünyâ halkını silip süpürecek bir tûfan gerek. Halkın varlığından bir eser bile kalmasın. Ülke de fânî olsun,...

Pendname 10

Nefsi ancak dört şeyle öldürmek mümkündür. Ey azîz, söyleyeyim de hatırında tut. Sükût hançeri ve açlık kılıcı ile yalnızlık mızrağı ve uykusuzluk silâhı. Her kim bu silâhları kuşanmamışsa nefsi aslâ felâh bulmaz. Gönlün Allah’ı anmaz...

Dün, Yokmuş Gibi

Bir gemi parçalandı. İçindeki yedi yüz kişi suya gark oldu. İçlerinden bir kadın, bir tahta parçasının üstünde kaldı. Hâmileydi de, o tahta parçasının üzerinde bir çocuk doğurdu. O perişan kadın, çocuk dünyâya gelir gelmez denize düştü; boğulup...

Pendname 8

Dört şey bedbahtlık eseridir. Câhillik, tembellik; bunlar çok zordur. Hele bîkeslik(kimsesizlik), nâkeslik(bayağılık) bütün bu dört alâmet kötü tâlihin belirtileridir. Kulluk sevdâsında koşanlar şüphesiz ki saadet ehli olurlar. Her kim kendi heveslerini ayakaltına alırsa, nefisçiği ile savaşabilir. Cihanda...

Pendname 9

Büyük adam olmak istiyorsan ey oğul, kendine rahat kapısını kapa! Cennet kapısı ancak dünyâda rahat kapısını kapayanlara açılır. Âlemde Hakk’tan başka bir şeye güvenen kimseden daha şaşkın kim olabilir? Ey kardeş, ululuk ve mevkî hevesinden...

Kalk!

Bir gün, dostların pîri, kendini büyük zannederek; şöhretine güvenerek mihrâbın önünde oturmadaydı. Mescidin kapısından bir ihtiyar kadın çıka geldi. İhtiyarlıktan dolayı, elif gibi boyu, dal gibi iki büklüm olmuştu. Şeyhe dedi ki:"Tamâmiyle helâk olup gitmişsin. Pisin...

SİTEDEN SEÇMECELER