Cumartesi, Mayıs 30, 2020

Pendname 8

Dört şey bedbahtlık eseridir. Câhillik, tembellik; bunlar çok zordur. Hele bîkeslik(kimsesizlik), nâkeslik(bayağılık) bütün bu dört alâmet kötü tâlihin belirtileridir. Kulluk sevdâsında koşanlar şüphesiz ki saadet ehli...

Dervişin Dileği

Birisi, o naz ehli erden sordu da dedi ki:"Yâhû, bu yolda dileğin ne?" Derviş, şöyle cevap verdi: "Şu dünyâ halkını silip süpürecek bir tûfan gerek....

Pendname 10

Nefsi ancak dört şeyle öldürmek mümkündür. Ey azîz, söyleyeyim de hatırında tut. Sükût hançeri ve açlık kılıcı ile yalnızlık mızrağı ve uykusuzluk silâhı. Her kim...

Dün, Yokmuş Gibi

Bir gemi parçalandı. İçindeki yedi yüz kişi suya gark oldu. İçlerinden bir kadın, bir tahta parçasının üstünde kaldı. Hâmileydi de, o tahta parçasının üzerinde bir çocuk...

Pendname 9

Büyük adam olmak istiyorsan ey oğul, kendine rahat kapısını kapa! Cennet kapısı ancak dünyâda rahat kapısını kapayanlara açılır. Âlemde...

Kalk!

Bir gün, dostların pîri, kendini büyük zannederek; şöhretine güvenerek mihrâbın önünde oturmadaydı. Mescidin kapısından bir ihtiyar kadın çıka geldi. İhtiyarlıktan dolayı, elif gibi boyu, dal...

Ey Adam Olmayan!-Ferîdeddîn-i Attar

Yoluma Ferîdeddîn-i Attar çıktı. Bir yandan lâvlar püskürür gibi etrâfa ateşten hikmetler saçıyor... Doğumla ölüm arası, ne varsa hepsini bir bir sayıp döküyordu. İşte...

Zahmet ve Rahmet

"Bir mihnete düşer, bir zahmete uğrarsan; bu, yüceliğine alâmettir, hor hâkir olmana değil! Peygamberlerin çektiği belâyı, kimse Kerbelâ'da bulamaz,...

Kul ve Buyruk

Kölenin elinde çok kıymetli bir Lâl kadeh vardı. Değerine paha biçilemeyecek bu kadeh elindeyken; Pâdişah: -"At onu"dedi.

Aşk ve İnsaf-Ferideddin Attar’dan

"Aşk ağacının meyvesi, muratsızlıktır. Kimin dileği, isteği varsa; söyle ona… Başını alıp buradan savuşsun! Aşk bir gönülde konakladı mı;...

SİTEDEN SEÇMECELER