Çarşamba, Mart 27, 2019

6 Kasım 2009 – İlhan Ayverdi Vefatı

Ey Allahım beni senden ayırma Beni senin didarından ayırma Seni sevmek benim dinim imanım İlahi dini imandan ayırma Sararıben solup döndüm hazana İlahi hazanımı daldan ayırma Şeyhim güldür ben anın yaprağıyam İlahi yaprağım gülden ayırma Ben ol Dost bahçesinin bülbülüyem İlahi bülbülüm gülden...

İlhan AYVERDİ’den kısa kısa

(…Âhirete gittikten sonra bir şey yapılamayacağına göre, sermâyemizi peşin göndermemiz ve berâber götürmemiz gerek… Bu sermâye nedir?..Allah’ın istediği kulun vasıfları nelerdir dersek,şu birkaç noktayı sıralayabiliriz: --Cenâb-ı Hakk’ın talep ettiği kul, kalb-i selîm sâhibi olan kuldur....

Kubbealtı Lugatı Takdimi

Bu satırların yazarı, halka yapılan hizmetin Hakk’a olduğunun şuûruna varmış olanların ve eserlerinin kendilerine değil yaptırana âit olduğunu bilen, kendilerini yapılması murat edilen için sâdece âlet ve vâsıta olarak görenlerin çırağıdır. On sekiz yaşından îtibâren...

Göçen Bir Dağdı

İLHAN AYVERDİ, BİR İNSAN YETİŞTİRME OCAĞININ ÖNDE GELEN İSMİYDİ. O OCAKTAN YETİŞENLER, YETİŞECEK OLANLAR VE YOLU DÜŞEN HER MEMLEKET EVLADI, O’NUN İLGİSİNDEN, BİLGİSİNDEN VE GÜZEL GÖNLÜNÜN IŞIĞINDAN FAYDALANDI. Yazıya, “O, benim İlhan Abla’mdı” diye başlamak,...

Zinet İlhan Ayverdi

ZîNET İLHAN AYVERDİ Kutadgu bilig’den alıp, Kamus-ı Türkî’yi geçti. Sâmiha Anne’den görüp, dünyâ ve ukbâyı geçti. Terki dahî terk eyledi, Ziynetli İlhan Ayverdi, Kaldı “Lügat”ı yadigâr, kendi mâverayâ geçti. 6 Kasım 2009 - Cemil Altınbilek *Âbide Bir Şahsiyet; Zînet İlhan AYVERDİ, Manisa...

Son Ayverdi’den Veda

İrfanımızda büyük emekleri olan Ayverdi Ailesi’nin üçüncü ve sonuncu ismi İlhan Ayverdi de bizlere vedâ etti ve ebedî âleme doğru yola çıktı. Diğer ikisi mâlum: Hocası yazar mütefekkir Sâmiha Ayverdi ve mimarimizi imar eden...

SİTEDEN SEÇMECELER